ک.ن.ک: جاسوسی و خیانت را قبول نکنید

ک.ن.ک قتل دیار غریب را محکوم نموده و اعلام کرد، "این مسئله نه تنها مایه‌ی اندوه و ناراحتی ملی و میهنی است، همچنین مایه‌ی تاسف و نابودی ارزش‌های ملتی زیر دست است."

  شورای رهبری کنگره ملی کردستان ک.ن.ک درباره‌ی شهادت دیار غریب عضو شورای رهبری ک.ج.ک بیانیه‌ای منتشر کرد.

  در بیانیه ک.ن.ک اعلام شد،‌ دیار غریب پس از ۲۵ سال مبارزات فدایی و بدور از منافع شخصی و خانوادگی در نتیجه‌ی بمباران اشغالگران به کاروان سرافراز جاودانان پیوست.

  ک.ن.ک مراتب تسلیت خود را به خلق کردستان، خانواده‌ی دیار غریب و دو مبارز دیگر اعلام کرده و اظهار داشت،‌ راه جان فدایان همواره سرشار از موفقیت است.

  ک.ن.ک اعلام کرد، دولت ترکیه در آنکارا بدون جاسوس و خائنان داخلی قادر نیست رد مبارزان کرد را گرفنه و افزود، این کشتار با کمک جاسوسان داخلی انجام شد که خبر ترور آن‌ها را به یکباره اعلام کردند.

  ک.ن.ک از حکومت، پارلمان و تمامی نهاد‌های مسئول جنوب کردستان درخواست کرد که به وظایف خویش عمل نمایند و از جاسوسان داخلی جلوگیری نمایند.

  مایه‌ی تاسف و نابودی ارزش‌های ملتی زیر دست است

  در بیانیه‌ی ک.ن.ک آمده است، " این واقعه نه تنها مایه‌ی اندوه و ناراحتی ملی و میهنی است. اگر دولت ترک قادر گردد در بخشی از کردستان به گونه‌ای فعال نظامیان و شبکه‌های جاسوسی را به کار بگیرد، مایه‌‌ی تاسف و نابودی ارزش‌های ملتی زیر دست است. این‌ها در هنگامی رخ می‌دهند که این بخش از کردستان دارای حکومتی فدرال و نهاد و سازمان‌های حکومتی – رسمی است و دارای نیروهای نظامی، پلیس، امنیتی و دفاعیست."

  ک.ن.ک از تمامی کردستانیان درخواست کرد که بر اساس وظایف ملی خویش اقدام نموده و راه را بر اشغالگری سد نمایند و افزود، " نهاد و سازمان‌های حکومت جنوب کردستان را تحت فشار قرار داده تا که از تروریسم دولت‌های اشغالگر در جنوب کردستان جلوگیری نمایند. این وظیفه‌ای وجدانی، روحی،‌ ملی و میهنیست که همه باید به آن‌ عمل نمایند.

  واضح است که اشغالگران کردستان در بحران بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی بسر می‌برند و هر روزه اراده و هیجان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل نیروی خویش را در جهت ترور نمودن فعالین کرد به کار می‌بندند. آن‌ها و ما نیز واقف هستیم که نبود دیار غریب و رفقایش به چه اندازه دردناک و واقعه‌ای ناراحت کننده باشد نیز جایگاه آن‌ها خالی نمانده و در نهایت پیروزی از آن‌ کردستان و اهالی آن است. اما هیچگاه این جراحت که با دستانی  از داخل ایجاد شد، درمان نخواهد شد.

  از تمامی مبارزان و همدردان کردستانی درخواست می‌کنیم که سطح مبارزات خویش را بالا برده و جسورانه‌تر علیه اشغالگری بایستید. از یکدیگر صیانت نموده و خلقمان را از ادبیات و شبکه‌ی دشمنی و خیانت داخلی هشیار سازید.

  از تمامی حاکمیت جنوب کردستان درخواست می‌کنیم راه را بر جاسوسی و خیانت داخلی سد نمایند و وظیفه‌ی مقدسی که بر آن‌ها محول شده است را به جای آورند."