ک.ن.ک در اروپا نشست رایزنی ملی برگزار می‌کند

کنگره‌ ملی کردستان ـ ک.ن.ک امروز طی بیانیه‌ای تصریح کرده است که در روزهای ۱۳ ، ۱٤ و ۱۵ اکتبر/ ٢١ الی ٢٣ مهرماه با هدف گفتگو درباره وضعیت کلی در کردستان و آگاهی از دیدگاه کردهای پناهنده و هم میهنان خارج از وطن، در هلند نشستی در راستای رایزنی ملی برگزار خوا

کنگره‌ ملی کردستان ـ ک.ن.ک امروز طی بیانیه‌ای تصریح کرده است که در روزهای ۱۳ ، ۱٤ و ۱۵ اکتبر/ ٢١ الی ٢٣ مهرماه با هدف گفتگو درباره وضعیت کلی در کردستان و آگاهی از دیدگاه کردهای پناهنده و هم میهنان خارج از وطن، در هلند نشستی در راستای رایزنی ملی برگزار خواهد کرد.

 

ک.ن.ک در این بیانیه اعلام کرده است: نشست مذکور پیش از نشست سالانه ک.ن.ک آغاز به کار خواهد کرد، به این معنی کە در ابتدا نشست رایزنی برای اتحاد ملی در اروپا برگزار می‌شود و پس از آن نشست عمومی ک.ن.ک آغاز به کار خواهد کرد. جهت شرکت در این نشست سه روزه از اعضای ک.ن.ک، شخصیت های سیاسی و روشنفکر، نمایندگان احزاب و نهادهای میهنی در خارج از میهن دعوت به عمل می‌آید.

 

ک.ن.ک همچنین تصریح کرده است که نشست رایزنی کردهای ساکن خارج از میهن روز ۱۳ اکتبر/ ٢١ مهر در ساعت ١٣ آغاز می‌شود و در چارچوب این نشست مذکور موضوعاتی نظیر وضعیت خلق کرد و کردستان ، پیشرفت‌ها و دستاوردهای سیاسی خلق کُرد در سطح خاورمیانه و جهان، وضعیت کردستانیان در خارج از میهن و اتحاد ملی مورد بحث قرار می‌گیرند.

 

همچنین اعلام کرده است: در روزهای پس از نشست رایزنی ملی که در اروپا برگزار می‌شود ، اعضای ک.ن.ک در رابطه با مسئولیت‌ها و وضعیت داخلی خود ک.ن.ک گفتگو خواهند کرد و پس از این که فعالیت‌های سال گذشته مورد ارزیابی قرار می‌گیرند به بحث در مورد تصمیمات و برنامه‌های خود برای فعالیت در فصل پیش رو خواهند پرداخت. سپس قطعنامه و بیانیه‌ی پایانی نشست اعلام خواهد شد.