تصاویر ویدیویی شبیخون نیروهای گریلا در جولمرگ منتشر شد

ویدیوی عملیات گریلاهای ه.پ.گ در منطق‌ی چَله جولمرگ علیه ارتش اشغالگر ترکیه پخش شد

گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار روز ۱۹ آوریل/ ٣٠ فروردین در منطقه‌ی چله استان جولمرگ علیه ارتش اشغالگر ترکیه عملیات بزرگی انجام دادند. در این عملیات ضربه‌ی سنگینی به اشغالگران وارد شد.

 

بر اساس بیانیه‌ی ه.پ.گ در این عملیات ۱۲ سرباز ترکیه کشته و ۱۰ سرباز دیگر نیز زخمی شدند. ه.پ.گ ویدیوی این شبیخون گریلاهای کردستان را پخش کرد.