گسترش فقر و حاشیه‌نشینی در روژهلات کردستان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی

به گفته مدیرکل سازمان راه و شهرسازی کرماشان ٣۵ درصد جمعیت مناطق شهری در این استان روژهلات "بدمسکن" و " حاشیه‌نشین" هستند. این آمار در استان سنه به پنجاه و یک درصد می‌رسد

کرماشان بزرگترین استان روژهلات کردستان از لحاظ منابع طبیعی است اما در سایه استعمارگری جمهوری اسلامی ایران این استان فقیرترین استان در کل کشور است. به گفته مدیرکل سازمان راه و شهرسازی کرماشان ٣۵ درصد جمعیت مناطق شهری در این استان روژهلات "بدمسکن" و " حاشیه‌نشین" هستند.

 

بنا به گفته مسعود شریفی مدیر سازمان راه و شهرسازی کرماشان در این شهر چهارصد هزار نفر در مناطق حاشیه‌ای و با بافت‌های فرسوده سکونت دارند. نامبرده به بافت فرسوده شهرهای دیگری از این استان هم اشاره کرده و نیمی از بافت شهری جوانرو و صحنه را  "ناکارآمد و فرسوده" عنوان کرده است.

 

مدیرکل سازمان راه در ادامه از لزوم بازسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در مناطق شهری استان کرماشان سخن به میان آورده است. به گفته او کرماشان یکی از استان‌هایی است که بیشترین محلات حاشیه‌ای و اسکان غیررسمی را دارد.

 

خاطرنشان می‌شود که شهرام ملکی مدیرکل راه و شهرسازی استان سنه هم در اوایل مرداد سال گذشته از سکونت ۵١ درصد جمعیت شهری این استان در بافته‌های  فرسوده و ناکارامد سخن به میان آورده بود.

 

روژهلات کردستان غنی‌ترین بخش جغرافیای طبیعی ایران است. منابع زیرزمینی این بخش از کردستان و دشت‌های حاصلخیز آن از یکسو و جمعیت جوان آن نه تنها می‌تواند زندگی شرافتمندانه و آزادی را برای این بخش از میهن فراهم کند بلکه توانایی تأمین نیازهای بخش بزرگی از دیگر نیازهای خلق‌های دوست را هم فراهم نماید. اما شالوده اساسی جمهوری اسلامی نه بر زندگی شرافتمندانه شهروندان بلکه بر ترویج فقر، غارت منابع طبیعی، گسترش هر چه بیشتر اعتیاد، اشاعه مزدوریگری و نهادینه کردن سازمان‌های ضد ارزشی و ضد اجتماعی همچون بسیج است.