یسری رجب: بایستی مسئولین عراق علیه اشغالگری ترکیه اقدام نمایند

یسری رجب نمایندەی پارلمان عراق در کنفرانسی خبری علیه اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان بیانیەای قرائت کرده و از نخست وزیر و ریاست پارلمان عراق درخواست کرد علیه اشغالگری اقدام نمایند.

  یسری رجب عضو فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق در طی کنفرانسی خبری که در پارلمان عراق برگزار شد، علیه اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان بیانیەای قرائت کرد.

  یسری رجب اظهار داشت، با توجه به مادەی ۱۱ قانون اساسی عراق اشغالگری دولت ترکیه، نقض احترام و استقلال دولت عراق بوده و افزود: " با توجه به مادەی ۱۰۹ و بخش دوم مادەی ۱۱۰ قانون محافظت از مرزها وظیفەی اساسی حکومت عراق است. بر این اساس باید عادل عبدالمهدی که فرماندهی نیروهای مسلح عراق را بر عهده دارد بایستی به وظیفەی خویش عمل نموده و به سکوت خود پایان دهد. بایستی حدودی را برای اشغالگری دولت ترک تعیین نمود."

 در ادامه رجب با اشاره به حملات دشوار دولت ترکیه در جنوب کردستان گفت، " دولت ترکیه بشکلی مداوم به مرزهای عراق تجاوز نموده و ۳۵ کیلومتر به خاک جنوب کردستان وارد شده است. "

  یسری رجب اعلام کرد، در نتیجەی حملات دولت ترکیه تاکنون دهها تن کشته و زخمی شدهاند. همچنین زیان مادی بسیاری را در پی داشته است.

  یسری رجب در ادامه سخنان خویش با اشاره به قیام خلق شیلادزه علیه اشغلگری گفت، " با وجود اعتراضات و قیام  اهالی منطقه علیه اشغالگری دولت ترک، مثال آشکار آن قیام خلق شیلادزه، اما تاکنون حکومت عراق و اقلیم کردستان موضعی نشان نداده و سکوت کرده‌اند. "

  همچنین یسری رجب نامەی را به ریاست پارلمان عراق نوشته و درخواست کرد از راه وزیر امور خارجەی عراق سفیر ترکیه در عراق را احضار نمایند تا نامەی اعتراضی را به وی اعلام نموده و حدودی را برای اشغالگری دولت ترکیه تعیین کنند.