یژاستار؛ انتقام شهیدان محققا گرفته خواهد شد

​​​​​​​فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار با تجلیل از فرمانده شهید "مدیا ماوا" و گریلا "عاکیف" بر تداوم مبارزه تا تحقق آرمان شهیدان تأکید کرده است

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار با تجلیل از فرمانده شهید "مدیا ماوا" و گریلا "عاکیف" بر تداوم مبارزه تا تحقق آرمان شهیدان تأکید کرده است

 

در بیانیه‌ای که از سوی فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار صادر شده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مدیا ماوا و گریلا عاکیف بروسک از گسترش روزافزون مبارزه گریلایی علیه اشغالگران سخن به میان آمده است

 

در بخشی از بیانیه آمده است:"نیروهای گریلا روزانه ضربات مهلکی را بر ارتش رژیم غاصب ترک وارد می‌کنند. ارتش ترکیه با تمام توان تکنیکی خود متحمل شکست شده و توانایی جنگیدن را از کف داده است. مقاومت قهرمانانه گریلا دستاوردهای بزرگی را با خود به همراه آورده است و این امر نشانه ایمان داشتن به تحقق آزادی با پیشاهنگی پ.ک.ک است."

 

یژاستار در ادامه از عملیات نظامی رژیم ترک در حوالی روستای بادبه منطقه باگوک استان مردین در ٢٧ سپتامبر سخن به میان آورده که پس از سه رز فرمانده یژاستار "مدیا ماوا" و گریلای ه.پ.گ "عاکیف بروسک" با قهرمانی به شهادت رسیده‌اند. یژاستار از هر دو گریلای شهید با احترام تجلیل به عمل آورده و مراتب همدردی خود ا با خانواده آنان ابراز نموده است. یژاستار با آرمانهای آنان برای ارتقای هر چه بیشتر مبارزه علیه اشغالگران تجدید پیمان کرده است.

 

یژاستار سپس به شرح حالی مبارزه انقلابی فرمانده مدیا پرداخته و می‌گوید:"رفیق مدیا ماوا در ١٩٩٢ در عنفوان جوانی به مبارزه آزادیخواهی ملحق شد. طی ٢۶ سال مبارزه نمونه‌ی شخصیت زن آزاد و معیارهای انقلابیگری پ.ک.ک را در خود نهادینه کرد. رفیق مدیا همیشه در صفوف مقدم با جسارت و رنج وصف ناپذیر جای گرفت. در تمام عرصه‌های مبارزه به نمونه‌ای برای رفقا مدبل شد و تجارت انقلابی‌گری خود را با رفقا در میان گذاشت. رفیق مدیا نمونه‌ی زن آزاد بود."

 

یژاستار در ادامه از شهید عاکیف بروسک نیز با احترام یاد می‌نماید و وی را سمبول مقاومت، فداکاری، جسارت و ایمان به اراده خود نامیده است.

 

فرماندهی یژاستار در پایان مراتب وفاداری خود به آرمانهای ‌شهیدان راه آزادی را مورد تأکید قرار داده است.