یژاستار: ١۵ آگوست رستاخیز خلق است

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار: خیز بلند ١۵ آگوست نقطه سرآغاز رستاخیز زنان کرد و خلق کرد می‌باشد.

   فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار به مناسبت ٣۶مین سالگرد ١۵ آگوست بیانیه‌ای منتشر کرد.

   یژاستار در بیانیه خویش می‌گوید:
   "سی‌وششمین سالگرد خیز بلند ١۵ آگوست عید رساخیز و رهایی را قبل از همه به معمار آن رهبر آپو، به تمامی رفقا و آحاد خلق میهن‌دوستمان و آنان که به مقاومت در راه آزادی و دمکراسی ادامه می‌دهند شادباش می‌گوییم. از رفیق عگید که فرماندهی این مرحله را برعهده گرفته و نام خویش را با حروف زرین در صفحات تاریخ حک نموده با احترام یاد می‌کنیم. یاد تمامی شهیدان انقلاب و فرمانده‌های گرانقدر؛ بریتان، زیلان، عادل، رشید، دلال، آرمانج، مدیا، آتاکان، زکی و هلمت که با روحیه خیز بلند ١۵ آگوست رهرو راه رفیق عگید مبارزه آزادیخواهی را ماندگار نموده‌اند با احترام و منتداری گرامی می‌داریم.

   مرحله ١۵ آگوست در تاریخ مبارزه آزادیخواهی ما به اندازه‌ای که پیشرفت‌های ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی آفریده است هم زمان در زمینه‌های سوسیولوژی زندگی آزاد، اخلاق، وجدان، ادبیات و هنر برای خلق کرد و زنان کرد پیشرفتهای بزرگی را فراهم نموده است. خیز بلند ١۵ آگوست؛ دفاع از وجود، تحقق آزادی در مقابل حاکمیت پنج‌هزار ساله‌ی خرد مردسالاری، بالاخص در نمود وحشی‌گری ٢٠٠ ساله‌ی اخیر علیه تاریخ عصیان آغاز مقاومت است. سطح حملات نیروهای فرادست علیه زندگی آزاد هر اندازه که باشد مبارزه و مقاومت برای نیل به پیروزی همچنان ادامه خواهد یافت. خلق کرد و زنان کرد این واقعیت را در مبارزه بدون وقفه ٣۶ ساله بخوبی نشان داده‌اند. مبارزه زنان کرد برای تحقق زندگی آزاد در هر چهار بخش کردستان ارزشهای مشترکی را برای تمام خلق‌های منطقه ایجاد می‌نماید. پیشاهنگی زنان کرد در این مبارزه نتایج تاریخی بزرگی را رقم خواهد زد.

   خیز بلند ١۵ آگوست با شعار؛"آزادی در زندگی و پیروزی در جنگ" آفرینش زندگی آزاد است. فرماندهی و جنگاوری عگیدوار با این شعار به معنی ارتقای بیداری و مبارزه رهایی‌بخش یک خلق است. خیز بلند ١۵ آگوست در واقع نیروی رزم ٣۶ ساله‌ی ماست، بنیان و رمز پیشرفت مبارزه آزادیخواهی، منشا نیرو، سیره مقاومت مبارزه‌‌ی ماست.

   ١۵ آگوست رستاخیزی علیه نگرش برده‌داری است
   کارزار ١۵ آگوست؛ شلیک اولین گلوله به سوی رژیم فرادست و نگرش برده‌داری است. از این رو اگر نگرش برده‌داری که با رژیم فرادست شکل گرفته و همچون بلایی بر خلق نازل گردیده نابود نگردد بدون گمان از رژیم سردست گذار صورت نخواهد گرفت. رهبرمان در مانیفست تأسیس پ.ک.ک این حقیقت را چنین بیان نموده است؛"خطرناکترین اشغالگری غصب اندیشه است." فلذا یک خلق، یک زن در آغاز باید اشغالگری را از ذهن خویش بزداید. قبل از درهم شکستن زنجیره‌های بردگی ذهن محال است که بتوان دشمن پیش روی خود را از میان برداشت. رهبر ما قبل از همه این دروغ تاریخی را برملا کرده است. مبارزه‌ای بی‌سابقه را صرف آشکار نمودن رویه تاریخ وارونه کرده است. زنان در تاریخ در بیشترین سطح به بردگی کشیده شده‌اند، در مقابل رهبری ما، وجود زن را در گذار تاریخ آشکار نموده است. تمام زنان را به صیانت از تاریخ و جوهر خویش و دفاع از آن فراخوانده است. با مبارزه حقیقت‌جویی رهبر آپو خلقمان که همانا کهن‌ترین خلق تاریخ می‌باشد و وجودش مورد انکار واقع شده به واقعیت تاریخی خویش رهنمون شده است.

   خیز بلند ١۵ آگوست آغاز راه مبارزه رهایی ملی کرد و زنان کرد است. رفیق عگید در این گستره عمیقا اندیشه‌های رهبری را درک نموده است. با ایستاری قابل اعتماد، مصمم، عملگرا و پیشاهنگ فرماندهی را به منصه ظهور رسانده مبدل شده است. پیروزی‌هایی که رفیق عگید علی‌رغم کمبود امکانات و مصائب فراوان و کم‌تجربگی رقم زده است در واقع جوهر، نیرو و ثمره مبارزه‌گری راه حقیقت است.

   خیز بلند ١۵ آگوست شلیک اولین گلوله به قلب تاریکی بوده و افروختن چراغ است. گریلا گام به گام در کوهستان‌های کردستان مواضع خویش را مستحکم کرده و به سطح ارتش رسیدند. دولت ترک که مداوما مدعی است؛ 'ما دومین ارتش ناتو بوده و دارای پیشرفته‌ترین تکنولوژی جنگ هستیم.' در مقابل مبارزه گریلایی متحمل ضربات سهمگین شده و به حملات سنگین آن پاسخ داده شده است. امروزه نه تنها در چهار بخش کردستان بلکه در تمام منطقه مستحکمترین سنگرها را در اختیار دارد و همزمان گریلای کوهستان، دشت و شهر را توسعه داده است. این پشیرفتها با الهام از روحیه خیز بلند ١۵ آگوست محقق شده و به بزرگترین کابوس نیروهای فرادست مبدل گردیدە است.

   ١۵ آگوست با گریلای نوین روزآمد می‌شود
   کنسپت جنگ کنونی علیه مبارزه گریلاییمان بدون شک بیانگر ترس و خوفی است که از مقاومت گریلایی وجود دارد. تمام توان خود را برای توقف مبارزه و مقاومت گریلایی، تضعیف و نابودی آن بکار گرفته‌اند. سازمان ناتو خوب می‌داند که علیرغم کمک‌هایش به ترکیه اما تاکنون نتیجه‌ای کسب نکرده و به همین دلیل جنگ جاری را شعله‌ورتر می‌کند. خیز بلند ١۵ آگوست در ٣۶مین سال سنت ریشه‌دار مقاومت، تجارب گریلایی را فراهم کرده و آشکارا دیده می‌شود نیروی ارتش ترک در عرصه جنگ زمینی درمانده شده، دوست و دشمن از این واقعیت آگاه است. روحیه و خطمشی کارزار ١۵ آگوست با روش گریلای مدرنیته دمکراتیک نوسازی می‌شود، در بنیان بازسازی گریلای پیروزمند آفریده می‌شود.

   ما با نوآوری، دوراندیشی و تداوم مبارزه کنسپت جنگ دشمن که در واقع جنگی اطلاعاتی، تکنیکی و جنگی ویژه است را با شکست مواجه کرده و گریلای پیروزمند را بیافرینیم. در ٢۵ سال پایانی قرن ٢٠ خیز بلند ١۵ اگوست رستاخیز و راه رهایی را میسر نمود. قرن ٢١ مبتنی بر گریلای مدرنیته دمکراتیک و نوسازی، قطعا ما را به پیروزی رهنمون خواهد کرد. با یقین به این واقعیت ٣۶مین سالگرد خیز بلند ١۵ آگوست را گرامی داشته و یکبار دیگر با عزم و پافشاری بر پیروزی، عید رستاخیز و رهایی را تبریک می‌گوییم.

   ما همچون نیروهای یژاستار با بنیان قرار دادن فلسفه زندگی آزاد که رهبری ما طرح نموده و با روحیه جنگاوری رفیق عگید مبارزه خویش را پی‌ می‌گیریم. همچنانکه مقاومت عظیم زندان آمد خیز بلند ١۵ آگوست را به مرحله انتقام و حساب‌خواهی تاریخی از دشمنان خلق کرد مبدل کرد، مقاومت ما در پیرامون مقاومت امرالی با برساخت زندگی دمکراتیک و آزاد خلق کرد به پیروزی می‌انجامد. ما نیروهای یژاستار ایستار رفیق شوین بینگول و آرمانج گوچکار را در وجود خویش بنیان می‌نهیم، بیرقی را که رفقایمان عگید، آتاکان، هلمت، هلین و دجله به ما سپرده‌اند به دیهیم سربلندی می‌آراییم. یکبار دیگر خیز بلند ١۵ آگوست را به رهبر آپو، تمام خلق میهن‌دوستمان، بشریت دمکراتیک و آحاد خلق‌های خاورمیانه تبریک می‌گوییم."