یژاستار: ۲۰۱۹ به نوروز آزادی و مقاومت زنان مبدل خواهد شد

فرماندهی قرارگاه مرکز یگانهای زن آزاد یژاستار به مناسبت نوروز پیامی منتشر کرد

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار اعلام کرد، نوروز امسال به نوروز آزادی مبدل خواهد شد. از همه‌ی زنان خواست دور آتش روز مبارزات آزادی جمع شوند و به رقص آزادی بپردازند.

 

متن پیام یژاستار:

پ.ک.ک علیه نظام برده‌داری تحمیل شده بر خلقهای خاورمیانه می‌جنگد و با مقاومت ارزشهای آزادی را به دست می‌آورد.

حزب کارگران کردستان حزبِ نوروز است. ما نوروز را به رهبری تبریک می‌گوییم که پ.ک.ک‌اش مانند بذریست که در هر خاکی رشد می‌کند. مانند سرودیست که در هر جایی زمزمه می‌شود. نوروز را به خلقمان تبریک می‌گوییم که روح نوروز را به قیام بدل کرد، همچنین به کل بشریت تبریک می‌گوییم که برای زندگی آزاد و دمکراتیک مبارزه می‌کنند. ما با احترام یاد شهدای بزرگمان مظلوم دوغان، زکیه آلکان، راهشان، روناهی، بیریوان و سماها را گرامی می‌داریم که با مقاوتی مثال زدنی، زندگی حقیقی را بازگو کردند.

 

خلقهای خاورمیانه و مزوپتامیا به سوی نوروزی نو بر خط شهدای قهرمان و مقاومتگران فدایی می‌روند. نوروزی که با پیشاهنگی رهبر آپو به معنی روز نو است، با مبارزات کاوه‌ی آهنگر علیه زحاک ظالم انجام داده است، هزاران کاوه را آفرید و تاریخ آن تا به امروز رسانده شده و به سطح مدرنیته‌ی دمکراتیک رسیده است. پ.ک.ک امروز با شهدای قهرمانش مانند مظلوم دوغان، پیشاهنگی جنبش کاوه‌ی معاصر را بر عهده گرفته است. در وجود شهیدان قهرمان زکیه، راهشان، بیریوان، آزی، هلن، گلناز و دلال‌ها نوروز را به خلق‌مان، مقاومتگران کوهستان و زندان‌ها، مقاومت‌گران اعتصاب کرده که جسمشان ذره ذره ذوب می‌شود، تبریک می‌گوییم.

 

از طرفی زحاک زمانه "کنان اورن" با مقاومت کاوه‌ی زمانه مظلوم دوغان نابود شد و از طرف دیگر فریاد مظلوم دوغان برای مقاومت در راه آزادی، بعدها در زندانها و کوهستان منعکس شد.

 

فرمانده همیشه زنده معصوم کورکماز با عملیات ۱۵ آگوست مقاومت زندانها را به کوهستان رساند. زحاک که در زندانها تکه تکه شد، در کوهستان نیز توسط گریلاهای قهرمان خرد شد و مهمتر از هر چیز، آن زحاکهایی که بر زندگی و فکر خلق‌مان تحمیل شده بودند، با رستاخیز پ.ک.ک بر زمین زده شدند.

 

مقاومت زنان که زحاک‌ها را از میان برمی‌دارد، با یگان‌های زنان آزاد یژاستار خط دفاعی وجود خود و آزادی را گسترش می‌دهد و پر رنگتر می‌کند. زحاک‌های امروز که به حصر رهبر آپو ادامه می‌دهند و می‌خواهند فاشیسم را در سطحی دیگر به خلقمان تحمیل کنند، نقاب فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ ادوغان را به صورت زده‌اند. مقاومت اعتصاب کنندگان که با پیشاهنگی لیلا گوون برای برداشتن نقاب فاشیسم آغازشده است و با شعار ما حصر را پایان می‌دهیم و فاشیسم را نابود می‌کنیم، بزرگتر و گسترده‌تر شده است. ما با آتش نوروز این نقاب‌ها را پایین کشیده و می‌سوزانیم.

 

ما نیروهای یژاستار، یک بار دیگر پیمان می‌بندیم که روح مقاومت نوروز را آنگونه که مناسب شرایط کنونی باشد، با ارج نهادن شهدای قهرمان، نیرومندتر کنیم.

 

به مناسبت نوروز ۲۰۱۹ با گفتن "ما نه مانند گذشته زندگی می‌کنیم و نه مانند گذشته هم می‌جنگیم" که رهبر آپو آنرا مانند قانونی قرار داده است، به دوستان و دشمنان یادآوری می‌کنیم که دفاع و جنگ ما به مرحله‌ی کنونی پاسخی مناسب خواهد داد. ما از زنان مقاومت‌گر جهان دعوت می‌کنیم تا پایان دادن به همه‌ی زحاک‌ها، سلاحها را زمین نگذارند. به سازمانهای ما بپیوندند و در مبارزاتمان شرکت کنند و آنرا نیرومندتر گردانند.

 

نوروز ۲۰۱۹ به نوروز آزادی تبدیل خواهد شد. ما از همه‌ی زنان می‌خواهیم که در اطراف آتش روز مبارزات نو جمع شوند و به رقص آزادی بپردازند.