یک ارتشی ترکیه در کوهستان‌های تندورک از سوی نیروهای گریلا کشته شد

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق-ه.پ.گ در گزارشی اعلام کرده است که در عملیات نیروهای گریلا یک ارتشی ترکیه در عرصه تندورک ایالت وان کشته شده است

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق-ه.پ.گ در گزارشی اعلام کرده است که در عملیات نیروهای گریلا یک ارتشی ترکیه در عرصه تندورک ایالت وان کشته شده است

 

در گزارش ه.پ.گ آمده است:

"گریلاهای ما ساعت ١١:٣٠ روز ۶ آگوست/ ١۵ مرداد در چهارچوب کارزار انقلابی در عرصه سرحد علیه نظامیان اشغالگر ترکیه مستقر در پایگاه گولیزرکه عرصه تندورک بخش ابخ ایالت وان یک خودرو زرهی از نوع کری هدف قرار گرفته و به آن صدمه وارد شد. کشتن یک ارتشی ترکیه در این عملیات محرز شده است."