یگان برادوست نیروهای دفاع ذاتی اعلام شد

نیروهای دفاع ذاتی جنوب کردستان در منطقه‌ی برادوست یگانی را با هدف دفاع از این منطقه تشکیل دادند. این یگان در بیانیه‌ی خویش اعلام کرد، وظیفه‌ی آن‌ها دفاع از منطقه در برابر حملات دولت ترکیه است.

  پس از اینکه در هفته‌ی گذشته نیروهای دفاع ذاتی جنوب کردستان اعلام موجودیت کرد، این نیروها یگانی مختص به منطقه‌ی برادوست را در طی بیانیه‌ای اعلام کردند.

  در بیانیه‌ی قرائت شده توسط یکی از اعضای این یگان آمده است، " ما جوانان برادوست و بهدینان در چهارچوب خط مشی دفاع ذاتی خود را سازماندهی نموده‌ایم. با هدف خوددفاعی علیه اشغالگری که در منطقه‌یمان وجود دارد، بمانند جوانان برادوست از تمامی اشخاص، جریان‌ها، نویسندگان، روشنفکران، جوانان و به ویژه عشایری که در طول تاریخ در برابر خیانت ایستادگی کرده‌اند، درخواست می‌کنیم همراه با یکدیگر و به هر شکلی همکاری نمایید."

  نیروی دفاع ذاتی جنوب کردستان اعلام کرد، " خلقمان به خوبی واقفند که در طول تاریخ اهالی برادوست در برابر دشمنان تسلیم نشده‌اند، بر این مبنا با اهالی برادوست و بهدینان پیمان می‌بندیم که در برابر اشغالگری دولت ترکیه از  دستاورد‌ها و خلقمان دفاع خواهیم کرد.

  جاسوسان ترکیه را مجازات خواهیم کرد

  در ادامه بیانیه اعلام شد، " بعضی اشخاص روزانه در صفوف دشمنان علیه خلق کرد جایگرفته، توطئه کرده و با دشمنان همکاری می‌کنند. می‌دانیم که انی افراد کی هستند و در چه سطحی با دشمنان همکاری می‌کنند به همین دلیل اعلام می‌کنیم، این اشخاص و جریان‌ها اگر به میان خلق خویش بازنگردند، آن‌ها را مجازات خواهیم کرد."

  از دختران و پسران کرد درخواست می‌کنیم به صفوف ما بپیوندند

  اعضای یگان دفاع ذاتی برادوست اعلام کردند، " از دختران و پسران درخواست می‌کنیم، برای محافظت از کردستان و تشکیل خط مقاومت و مبارزاتی در برابر اشغالگری که بر اقلیم کردستان و منطقه‌ی برادوست اعمال می‌گردد به صفوف نیروهایمان بپیوندید. "

برای بازگشت آرامش به اقلیم کردستان فعالیت خواهیم کرد

در ادامه بیانیه اعلام شد، " هر شخص و جریانی با توجه به فلسفه‌ی سیاسی خویش ما را ارزیابی می‌نمایند. بعضی از رسانه‌ها بدون هیچ شرمی به خدمتگزاران دشمن مبدل شده و در تلاشند وقایع را وارونه جلوه دهند، ما کسانی نیستیم که سعی در ایجاد هرج ومرج در منطقه داشته باشند بلکه عکس آن با خون خویش، با اراده، نبرد و مقاومت خویش خواستاریم به بخشی از محافظین آسایش اقلیم کردستان مبدل گردیم.

به همین دلیل از همه اشخاص و بویژه برادران پیشمرگ درخواست می‌کنیم با روحیه‌ای که ۴۰ سال قبل برای خلق کرد مبارزه کردند، امروز هم همراه با یکدیگر و با همان روحیه از مناطقمان دفاع نماییم.

بار دیگر اعلام می‌داریم، نباید هیچ حزب و جریانی بر اساس فسلفه‌ی سیاسی خویش به ارزیابی ما بپردازد، ما فرزندان این میهن بوده و از آب و خاک این میهن هستیم. با اراده‌ی خلق و مقاومت خویش اشغالگران را درهم می‌شکنیم. "