ی.ب.ش/ی.ژ.ش؛ به آرمانهای مام زکی جامه عمل می‌پوشانیم

"در اولین سالروز شهادت وی آنچنان که دشمنان می‌خواستند ما پا پس نگذاشتیم. ما در عمل به آرمانهای مام زکی گامهای مهمی را در زمینه‌های اتحاد و دفاع برداشتیم. ما هر روزه آرزوهای مام زکی را با مبارزه و مقاومت خویش در این سرزمین محقق می‌کنیم."

   فرماندهی یگانهای مقاومت شنگال-ی.ب.ش و یگانهای زنان شنگال-ی.ژ.ش در بیانیه‌ای مشترک یاد و خاطره زکی شنگالی عضو شورای مدیریتی جامعه ایزدی و همچنین قربانیان قتل‌عامهای تل‌عزیر، سیبا شیخ خدر و روستای کوچو را گرامی داشتند.

   در بیانیه آمده است که با روحیه حساب‌خواهی از تمام قتل‌عام‌ها (فرمانها) و نسل‌کشی‌ها سوگند یاد می‌شود که مبارزه ارتقا یابد و پاسخی درخور به تمام نسل‌کشی‌‌ها داده شود.

   بیانیه می‌افزاید، نسل‌کشی‌های آگوست ٢٠٠٧ در سیبا شیخ‌ خدر و تل عزیر، نسل‌کشی سوم آگوست ٢٠١۴ در شنگال و ١۵ آگوست همان سال در شنگال امری تصادفی نیست.

​​​​​​​   فرماندهی ی.ب.ش و ی.ژ.ش خاطرنشان کرده‌اند که ١۵ آگوست در تاریخ خلق کرد به معنی رستاخیز آزادی علیه اشغالگری است و سپس با اشاره به شهادت مام زکی شنگالی افزوده‌اند؛''با این حمله درصدد بودند تا روح نوزایی را در میان خلقمان پایان دهند. با حمله علیه مام زکی خواستند ارزشهای مبارزه در برابر فرمان را که در نمود مام زکی به ستون آزادی جامعه مبدل شده بود از میان برند.

​​​​​​​   توطئه اینچنین شکل گرفته بود. اما مبارزه ی.ب.ش، ی.ژ.ش و موضع خلق مقاومتگر ما توطئه و اوهام دشمن را نقش بر آب کرد و مبارزه را تقویت نمود. ی.ب.ش و ی.ژ.ش در این مبارزه و مقاومت نه تنها نیروهای محافظت از شنگال، همزمان نیروهایی هستند که برای چاره‌یابی و استقرار در عراق دارای نقشی اساسی می‌باشند."

​​​​​​​   فرماندهی سپس یادآور شده‌اند که ی.ب.ش، ی.ژ.ش و آسایش ایزدیخان در مبارزه علیه داعش، همچنین دفاع مشترک و ائتلاف خلق عراق نیرویی تأثیرگذار و اساسی است و افزوده‌اند، "این نیروها ضامن همبستگی و دمکراسی منطقه‌اند. مام زکی بذر تأسیس نیروهای دفاعی را با رنج، همبستگی و برادری خلق‌ها کاشت و در این راه جان خویش را  فدای ارزشهای آزادی کرد."

​​​​​​​   بیانیه می‌افزاید:"در اولین سالروز شهادت وی آنچنان که دشمنان می‌خواستند ما پا پس نگذاشتیم. ما در عمل به آرمانهای مام زکی گامهای مهمی را در زمینه‌های اتحاد و دفاع برداشتیم. ما هر روزه آرزوهای مام زکی را با مبارزه و مقاومت خویش در این سرزمین محقق می‌کنیم."