ی.ر.ک: کوهستان آسوس را سپاه پاسداران توپباران کرد

مرکز اطلاع‌رسانی یگانهای مدافع روژهلات کردستان- ی.ر.ک با صدور اطلاعیه‌ای از حملات توپخانه‌های رژیم ایران به کوهستان آسوس در ١٢ نوامبر/٢١ آبان سخن به میان آورده است

مرکز اطلاع‌رسانی یگانهای مدافع روژهلات کردستان- ی.ر.ک با صدور اطلاعیه‌ای از حملات توپخانه‌های رژیم ایران به کوهستان آسوس در ١٢ نوامبر/٢١ آبان سخن به میان آورده است

 

در اطلاعیه ی.ر.ک آمده است:" روز یکشنبه مورخه‌ی ١٢ نوامبر /٢١ آبانماه سال جاری سپاه پاسداران رژیم اسلامی ایران مابین ساعت ٩ الی ١٢ برخی از مناطق آسوس که محل حضور یگان‌های مدافع شرق کردستان است و روستاهای همجوار را مورد حملات توپخانه‌ای قرار داده است. این حملات هیچگونه خسارات جانی و مالی دربرنداشته است. شایان ذکر است که کوهستان‌های آسوس از توابع ماوات‌ ناحیه پشدر که تحت سلطه‌ی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان قرار دارد، می‌باشد."

 

ی.ر.ک خاطرنشان کرد که در روزهای آتی جزئیات بیشتری را در این رابطه با افکار عمومی در میان می‌گذارد.