ی.پ.گ: آنانی که بواسطه اشغالگری رژیم ترکیه در عفرین اسکان یابند هدف قرار می‌گیرند

فرماندهی کل یگانهای مدافع خلق با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اسکان آوارگان سوری از سوی رژیم ترکیه در عفرین هشدار داده و آنرا تلاش رژیم ترکیه برای تغییر وضعیت جغرافیای فرهنگی روستاهای منطقه عنوان کرد

فرماندهی کل یگانهای مدافع خلق با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اسکان آوارگان سوری از سوی رژیم ترکیه در عفرین هشدار داده و آنرا تلاش رژیم ترکیه برای تغییر وضعیت جغرافیای فرهنگی روستاهای منطقه عنوان کرد و می‌افزاید:"تمام آنانی که بواسطه اشغالگری دولت تُرک به عفرین بیایند هدف عملیات نظامی ما خواهند بود."

 

بیانیه فرماندهی ی.پ.گ به تلاشهای رژیم غاصبگر ترکیه در تغییر وضعیت دمگرافی منطقه و اسکان آوارگان در کمپ‌های واقع در روستاهای منطقه عفرین که از سوی ارتش ترکیه اشغال شده‌اند پرداخته و می‌افزاید:

"در شرایطی که سکوت دول بین‌المللی راه را بر شک و گمان‌ها باز کرده است خلق ما در عفرین در مواجهه با اعمال فاشیستی دولت تُرک و مزدوران وی قرار گرفته‌اند. اعمال مذکور در چهارچوب جنگ‌هایی که تاریخ و آینده منطقه و حق زدنگی آزادانه و شرافتمند را هدف قرار داده و همچنین با لشکرکشی که تمام مبانی بین‌المللی را نقض نموده آغاز شد.

 

رژیم فاشیستی ترکیه با اعمال نظامیگری سعی دارد با وادار نمودن خلقمان به آوارگی و کشتار دسته‌جمعی ساکنان میهن‌دوست در مناطقی که بتازگی اشغال کرده است و همچنین غارت اموال و دارایی‌های ساکنان منطقه و انتشار تصاویر مرتبط با سربریدن مردمی که از بیعت با رژیم ترکیه و تروریست‌های نوچه وی سر باز زنند پرداخته است.

 

انتقال و اسکان خانواده تبهکاران حامی دولت ترکیه در مناطق اشغالی و انتقال خانواده‌هایی از منطقه عطمه، عزاز، ترکیه و اقلیت ترکمن از عراق و اسکان آنان در روستاهای شیه و جندرس بسرعت گسترش یافته است. این اقدام در چهارچوب تغییر وضعیت دمگرافی است که رییس جمهوری فاشیست رژیم ترکیه قبل از حملات اشغالگرانه از آن سخن به میان آورده بود.

 

آنچه روی می‌دهد حاکی است که هدف اشغالگری ترکیه از آغاز حمله نابودی و کشتار جمعی و ریشه‌کن کردن خلقمان است. ترکیه برای منافع چرکین خود با این اعمال به فتنه‌های مذهبی و ملی مابین خلق‌های سوریه دامن می‌زند. چنین اقدامی به تداوم جنگ در سوریه و آوارگی بیشتر مردم می‌انجامد و بدین شیوه منافع برخی گروهها و دولت‌ها بر آینده خلق‌های سوریه سایه افکند.

 

ما همچون ی.پ.گ تصریح می‌کنیم که تمام عرصه‌هایی که دولت ترکیه درصدد تغییر بافت جمعیتی آنان است منطقه جنگی محسوب می‌شوند و تا اکنون هم عملیات نظامی در این مناطق صورت می‌گیرند. به تمام آنانی را که در این فتنه دست دارند هشدار می‌دهیم که وارد این مناطق نشوند. در غیراینصورت هدف عملیات مشروع مبارزان ما قرار می‌گیرند. از این افراد می‌خواهیم به بازیچه ترکیه مبدل نشوند و به آنان هشدار می‌دهیم به مهره رژیم ترکیه علیه خلق‌های منطقه مبدل نگردند. زیرا اسکان آنان در مناطق اشغالی با توسل به زور صورت می‌گیرد و هیچگونه مشروعیت قانونی نخواهد داشت. اسکان آنان نقض قوانین بین‌المللی و بشری است و مبارزان ما حق دارند که آنان را هدف عملیات نظامی قرار دهند."