۳ ارتشی در خاکورک کشته شدند

نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار در تپه شهید درویش واقع در خاکورک نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه را هدف قرار دادند. در این عملیات ۳ ارتشی کشته شدند.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان اطلاعیەای را دربارەی آخرین عملیاتهای گریلا و حملات دولت اشغالگر ترک منتشر کرد.

  متن اطلاعیەی ه.پ.گ به شرح زیر است:

  خاکورک

  " نیروهایمان در چهارچوب کارزار انقلابی شهید باگر و شهید رونیا علیه تحرکات اشغالگرانه در خاکورک، در ساعت ۱۵:۳۰ روز ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد عملیاتی را انجام دادند. در نتیجەی این عملیات سنگر دشمن منهدم شده و ۳ ارتشی کشته شدند. پس از عملیات ارتش اشغالگر ترکیه با استفاده از بالگردهای سیکورسکی کشته و زخمیان خود را منتقل کرد.

  در چهارچوب این کارزار نیروهایمان در ساعت ۴ همان روز علیه پایگاه ارته در چله واقع در شمزینان عملیاتی را به انجام رساندند. در این عملیات نیروهایمان پناهگاه و سنگرهای دشمن را هدف قرار دادند اما از تعداد کشته و زخمیان دشمن اطلاعاتی بدست نیامد. پس از این عملیات ارتش اشغالگر ترک در ساعت ۹:۳۰ درەی قومنیست را بمباران کردند. در نتیجەی این بمباران آسیبی به نیروهایمان وارد نشد.

  درسیم

  روز ۹ مه/۱۹ اردیبهشت ارتش اشغالگر ترکیه در عرصەهای شهید جعفر، شهید ولات و کوهستان سوسوز در درسیم عملیاتی نظامی را آغاز کرده بود. در این عملیات شخصی به نام شخیو آمد ( شیخموس ازدمیر) دستگیر شده و به نیروهای کنترا ( ضد گریلا) پیوسته است. با توجه به اعترافات وی ارتش اشغالگر ترکیه عملیات خویش را در عرصەهای مرگا چپرا و مرگانه ادامه داده است. این عملیات یک ماه طول کشیده و سرانجام در روز ۸ ژوئن/۱۸ خرداد در میان نیروهایمان و ارتش اشغالگر ترکیه درگیری رویداد. در نتیجەی مقاومت نیروهایمان ارتش اشغالگر ترکیه به بمباران منطقه پرداخت. رفقایمان دجله، برفین، نودا، هِوی، هاوین و کینَم پس از پیکاری قهرمانانه به شهادت رسیدند. در آینده اطلاعات بیشتری را دربارەی رفقای شهیدمان به اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند.

  روز ۹ ژوئن/ ۱۹ خرداد ارتش اشغالگر ترک در مناطق هنگروا و تاونش در درسیم تحرکاتی را آغاز کرد. این تحکرات در همان روز پایان یافته و از منطقه عقب نشینی کردند.

  خنیره

  هواپیماهای جنگندەی ارتش اشغالگر ترکیه در ساعت ۲۰ روز ۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد و ساعت ۷ روز ۱۳ ژوئن/۲۳ خرداد (امروز) عرصه خنیره واقع در خاکورک در مناطق حفاظتی مدیا را بمباران کردند. در نتیجەی این بمبارانها آسیبی به نیروهایمان وارد نشد. "