گرامیداشت سالروز ١۵ آگوست در گرمیان جنوب کردستان

صدها نفر از ساکنان جنوب کردستان در حالی سالروز کارزار ١۵ آگوست را گرامی‌ داشتند که خلق کُرد در تمام کردستان هدف یورش‌ اشغالگران با همکاری قدرت‌های بین‌المللی است

صدها نفر از ساکنان جنوب کردستان در حالی سالروز کارزار ١۵ آگوست را گرامی‌ داشتند که خلق کُرد در تمام کردستان هدف یورش‌ اشغالگران با همکاری قدرت‌های بین‌المللی است

 

به مناسبت آغاز جنگ مسلحانه علیه رژیم غاصب ترکیه با فرماندهی معصوم کورکماز "عگید" در ١۵ آگوست ١٩٨۴، روز گذشته مراسمی در گرمیان برگزار شد.

انقلاب روژاوا ثمره کارزار ١۵ آگوست است

مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت آغاز شد. سپس علی گرمیانی به نمایندگی از ابتکار عمل ساکنان گرمیان طی سخنانی گفت:"تعداد رفقایی که این مرحله را کلید زدند کم بود اما از لحاظ فکر انقلابی در اوج قرار داشتند. فرمانده عگید و ٢٢ گریلا در شمال کردستان مرحله تازه‌ای را کلید زدند. انقلاب روژاوا از نتایج کارزار ١۵ آگوست است."

 

پ.ک.ک قادر به حل بحران‌های جاری ست

علی گرمیانه در ادامه افزود:"اکنون جنوب کردستان با بحران‌های گوناگونی دست و پنجه می‌زند، وضعیت اقتصادی خلق خوب نیست و این مرحله با راهکاری تازه قابل گذار است. ایده‌‌های پ.ک.ک برای عبور از این مرحله حیاتی هستند. لازم است که همگی طبق این ایده‌ها به مبارزه خود ادامه دهیم."

 

در ادامه مراسم گروه هنری مزوپوتامیا و گروه هنری شهید سرحد کارهای هنری خود را اجرا کردند. گروه تئاتر "کردستان نو" هم نمایشی به نام "احیا" را که به حماسه ١۵ آگوست می‌پردازد تقدیم حضار کرد.

 

مراسم گرامیداشت ١۵ آگوست با شادی و پایکوبی تا حوالی غروب ادامه یافت.