خاکسپاری پیکر مبارز یگان‌های مدافع غیره نظامیان

پیکر دلسوز تولهلدان از اعضاء یگان‌های مدافع غیره نظامیان موسوم به ی.پ.س بعد از دوسال به خاک سپارده شد.

پیکر دلسوز تولهلدان از اعضاء یگان‌های مدافع غیره نظامیان موسوم به ی.پ.س بعد از دوسال به خاک سپارده شد.

 

خانواده دلسوز تولهلدان بعد از شناسایی فرزند خود، پیکرایشان را در آرامگاه بِکَسان شهرستان شرنخ خارج کرده و در شهر وان باکور کردستان به خاک سپردند.

 

دولت غاصب ترکیه مدت دوسال از دادن پیکر تولهلدان خوداری می کرد و هر بار با بهانه‌های مختلف خانواده را مورد آزار روحی و روانی قرار می داد.

 

همچنین مراسم برگزاری خاک سپاری دلسوز تولهلدان در فضای امنیتی شدید با حضور نیروهای پلیس آ.ک.پ برگزار شد.

 

لازم به ذکر است که یوکسَل آبوکان با کد دلسوز تولهلدان در مقاومت مقابل ارتش ترکیه در شهرهای باکور کردستان در دو سال پیش جان خود را از دست داده بود.