اتحادیه میهنی دیدار نچیروان بارزانی از بغداد را ناقض همبستگی کردها خواند

اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای دیدار یکجانبه نچیروان بارزانی از بغداد را مورد انتقاد قرار داده و افزود:این رفتار حزب دمکرات کردستان [عراق] با اتحاد کردها همخوانی ندارد.

اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای دیدار یکجانبه نچیروان بارزانی از بغداد را مورد انتقاد قرار داده و افزود:این رفتار حزب دمکرات کردستان [عراق] با اتحاد کردها همخوانی ندارد.

 

انتشار خبر مسافرت یکجانبه نچیروان بارزانی معاون رئیس حزب پ.د.ک به بغداد و گفتگو در مورد پست ریاست جمهوری عراق در رسانه‌ها، به صدور بیانیه‌ای تند علیه پ.د.ک از سوی کمیته سیاسی اتحادیه میهنی کردستان انجامید.

 

در بیانیه ی.ی.ک امده است: برخلاف اتحاد مابین نیروهای کُردی از سفر هیئت پارت دمکرات کردستان به بغداد از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم و این مورد به هیچ عنوانی به همبستگی کردها خدمت نمی‌کند.

 

در بیانیه خاطرنشان شده که پ.د.ک در حین انتخاب رییس مجلس عراق و مشاوران وی هم جداگانه با نیروهای عراق به گفتگو پرداخته بود.

 

بیانیه شدیداللحن ی.ن.ک علیه پ.د.ک در حالی منتشر می‌شود که طرفین مدعی شده بودند که در چارچوب هیئتی مشترک به بغداد رفته و با یک پروژه مشترک به گفتگو با جریان‌ها و احزاب سیاسی عراق گفتگو کنند.