نظامیان ترکیه متحمل ضربات سختی در چله-جولمرگ شدند

​​​​​​​مرکز اطلاع‌رسانی نیروی مدافع خلق طی گزارشی در خصوص عملیات گریلاها علیه نظامیان ترکیه در چله-جولمرگ اطلاع‌رسانی کرد

نیروی مدافع خلق در گزارش خود آوردە است، نیروهایش عصر روز دوشنبە ١۵ اکتبر/ ٢٣ مهر علیە نظامیان ترکیە مستقر در تپە کوردینە واقع در چلە جولمرگ عملیاتی انجام دادند کە در پی آن خسارات فراوانی بە مواضع و سنگرهای دشمن وارد آمد. از تعداد کشتە و مجروحان دشمن دراین عملیات خبری در دست نیست.

 

ه.پ.گ در گزارش خود می افزاید، ساعت ١١:٣٠دقیقە روز یازدهم اکتبر/ ١٩ مهرماه ارتش ترکیە عملیات نظامی گستردەای در نقاط مختلف منطقە فاراشین آغاز کرد و طی آن نیروهای مخفی خود در این منطقە مستقر کرد.

 

نیروی مدافع خلق در بخش دیگری از این گزارش آوردە است، جنگندەهای دشمن امروز طی چند نوبت کوهستان فراشین، مناطق آواشین، زاپ و مناطق حفاظتی مدیا را بە شدت بمباران کردند.

 

 ه.پ.گ می‌گوید این حملات تلفات جانی برای گریلاها بە همراە نداشتە و نیروهایش در سلامت کامل بە سر می‌برند.