بمباران منطقه آمیدی جنوب کردستان از سوی جت‌های ترکیه

هواپیماهای جنگی دولت ترکیه روستاهای آمیدی در جنوب کردستان را بمباران کردند

هواپیماهای جنگی دولت ترکیه روستاهای آمیدی در جنوب کردستان را بمباران کردند.

 

منابع بومی اعلام کردند که چند فروند از جت‌های جنگی دولت اشغالگر ترکیه روستاهای منطقه دِیره لوک و آمیدی را در جنوب کردستان هم اکنون بمباران می‌کنند.

 

هنوز هیچ اطلاعاتی از میزان خسارات و یا تلفات جانی این حملات در دست نمی‌باشد.