٣٣٠امین هفته تحصن در مقر شورای اروپا

​​​​​​​تحصن دوره‌ای برای آزادی رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان که نزدیک به هفت سال پیش در استراسبورگ فرانسه آغاز شد، این هفته در ٣٣٠امین هفته‌ی خود در مقابل مقر شورای اروپا ادامه دارد

تحصن دوره‌ای برای آزادی رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان که نزدیک به هفت سال پیش در استراسبورگ فرانسه آغاز شد، این هفته در ٣٣٠امین هفته‌ی خود در مقابل مقر شورای اروپا ادامه دارد

 

تحصن بلند مدت، با خواست آزادی اوجالان از ٢۵ ژوییە سال ٢٠١٢ آغاز شد.

 

از آنزمان تاکنون، هر هفته گروهی از کردهای ساکن اروپا مسئولیت ادامه تحصن شبانه روزی در استراسبورگ فرانسه را بر عهده گرفته اند.

 

این شهر، مقر شورای اروپا و همچنین سازمان منع شکنجه این اتحادیه است.

 

گروهی از کردهای ساکن مارسی فرانسە این هفته برای ادامه تحصن، داوطلب شده اند.

 

تحصن کنندگان با اشاره به انکه بیش از دو سال است، هیچ خبری از رهبر خلق کرد عبداللە اوجالان در زندان جزیره امرالی در دست نیست اعلام کردند تا آزادی وی به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد.

 

آنها همچنین از سکوت اتحادیه اروپا در قبال شکنجه اوجالان توسط دولت ترکیه انتقاد کردند.