توپخانه‌های دولت ترکیه کوهستان‌های مِردین را زیر آتش قرار داد

ارتش غاصب ترکیه کوهستان‌های باگوک در شهرستان نصیبین را هدف حملات راکتی قرار دادند

ارتش غاصب ترکیه کوهستان‌های باگوک در شهرستان نصیبین را هدف حملات راکتی قرار دادند.

 

توپخانه‌های رژیم اشغالگر ترکیه ظهر امروز کوهستان‌های باگوک شهرستان نصیبین استان مِردین در شمال کردستان را هدف حملات شدید راکتی قرار دادند.

 

گفتنی‌ست که در این حملات خسارات مادی زیادی به مزارع روستائیان منطقه وارد آمده است.