عملیات گریلایی ه.پ.گ/یژاستار در آگری و درسیم

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام اسامی سه گریلای شهید در درگیری‌های درسیم از تداوم جنگ در آگری و درسیم خبر داده است

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام اسامی سه گریلای شهید در درگیری‌های درسیم از تداوم جنگ در آگری و درسیم خبر داده است

 

در بیانیه آمده است:

"نیروهای ما در چهارچوب کارزار انقلابی پیروزی در ایالت سرحد، ساعت ١۴ روز ١٧ آوریل/ ٢٨ فروردین در بازیزید از توابع آگری پست نگهبانی پایگاه سرکانی را هدف قرار دادند. از تعداد دقیق کشته و زخمی‌های دشمن خبری موثق در دست نیست.

 

در چهارچوب کارزار انقلابی شهید اُزان و شهید رُزا نیروهای ما روز ١٩ آوریل/٣٠ فروردین چهار دستگاه کامیون حامل بار مربوط به پایگاه نظامی را در عرصه ‌شهید دژوار در درسیم را ضبط کردند، کامیون با بار آنان به آتش کشیده شد، نیروهای به راننده هشدار دادند تا یکبار دیگر با ارتش ترکیه همکاری نکنند.

 

هفتم آوریل در گزارشی از شهادت  سه رفیق خود در درگیری‌های ٣١ مارس با ارتش غاصب ترکیه در عرصه روژدره خبر داده بودیم.

 

مشخصات رفقایی که قهرمانانه در برابر دشمن ایستادگی کرده و به شهادت رسیدند به این شرح است:

 

   نام: زینب میران

   کد سازمانی: دلیلا چولک

   محل تولد: چولک

   زمان و مکان شهادت: ٣١ مارس ٢٠١٨ – درسیم

 

   نام: حسن بایلان

   کد سازمانی: حمزه کاراز

   محل تولد: آمَد

   زمان و مکان شهادت:٣١ مارس ٢٠١٨/ درسیم

 

   نام: رُزرین اُزر

   کد سازمانی: رُزرین هبون

   محل تولد: موش

   زمان و مکان شهادت: ٣١ مارس ٢٠١٨/ درسیم