انفجار مین سبب قطع پای یک کولبر کُرد شد

یک کولبر اهل روستای شمشیر از توابع پاوه بر اثر برخورد با مین مصدوم و به بیمارستان منتقل شد

یک کولبر اهل روستای شمشیر از توابع پاوه بر اثر برخورد با مین مصدوم و به بیمارستان منتقل شد

 

کولبر مصدوم "صبور یاری" ۳۱ ساله اهل روستای شمشیر پاوه است که در مرز نوسود در هنگام کولبری بر اثر برخورد با مین مصدوم شده و پای راست خود را از دست داده است.

کشته و زخمی شدن کولبران در مرزهای روژهلات هر روز بیشتر شده و شتاب بیشتری به خود میگیرد.

 

رژیم کولبری را ممنوع اعلام کرده اما بیکاری و فقر مردم را مجبور به کولبری میکند و هر روزه گزارش کشته و زخمی شدن کولبران که عمدتا توسط نیروهای رژیم هدف قرار میگیرند منتشر میشود.