نوزاده دو روزه که در کیسه پیدا شده بود زنده ماند

صبح دیروز یک نوزاد پسر که دو روزه است در یک کیسه پلاستیک در پارک جنب آزادگان در ورودی شهر کرماشان توسط یکی از شهروندان دیده شده است

فقر و استبداد موجب شده روزانه خبرهای تکان دهندەی از ایران به گوش برسد. اینبار یک نوزاد در کیسه زباله در کرماشان پیدا شده است.

 

صبح دیروز یک نوزاد پسر که دو روزه است در یک کیسه پلاستیک در پارک جنب آزادگان در ورودی شهر کرماشان توسط یکی از شهروندان دیده شده است.

 

امید قادری مدیر کل بهزیستی استان کرماشان گفته این کودک نجات پیدا کرده و به شیرخوارگاه منتقل شده است.

 

هیچ اطلاعی از والدین وی و چرایی رها کردن او در دست نیست.

 

فقر و استبداد موجب بروز وقایع تکان دهندە در ایران شده و میزان آسیب های اجتماعی به شدت بالا رفته است.