فرشید تاجمیری کجاست؟!

گزارش‌های تکان دهنده‌ای از موج گسترده بازداشت، شکنجه و قتل بازداشت‌ شدگان اعتراضات ضد رژیم در روژهلات کردستان و ایران منتشر می‌شود، در تازه‌ترین مورد علیرغم گذشت ١٨ روز از بازداشت یک جوان دانشجو هنوز از محل نگهداری وی خبری در دست نیست.

گزارش‌های تکان دهنده‌ای از موج گسترده بازداشت، شکنجه و قتل بازداشت‌ شدگان اعتراضات ضد رژیم در روژهلات کردستان و ایران منتشر می‌شود، در تازه‌ترین مورد علیرغم گذشت ١٨ روز از بازداشت یک جوان دانشجو هنوز از محل نگهداری وی خبری در دست نیست.

 

به نقل از خبرگر یکی از دانشجویان دانشکده فنی همدان به نام فرشید تاجمیری از هشتم دی‌ماه /٢٩ دسامبر ٢٠١٧ بازداشت شده و از محل نگهداری و وضعیت جانی وی هیچ خبری در دست نیست.

 

روز گذشته یکی از هم‌سلولی‌های فرشید پس از خروج از بازداشت به خانواه وی اطلاع داده که آخرین بار فرشید را دو روز پیش در زندان همدان دیده و از وضعیت بد جسمی او به خانواده خبر داده است. به گفته این فرد از محل نگهداری فرشید خبری در دست نیست و مسئولان هم از وضعیت وی اطلاعی به خانواده وی نمی‌دهند.