اعضای ک.ن.ک: پ.د.ک تمایلی به شرکت در نشست رایزنی اتحاد ملی نداشت

آدم اوزون از اعضای ک.ن.ک و دیوان نشست رایزنی اتحاد ملی و زکریا هلبجه از اعضای ک.ن.ک در گفتگو با خبرگزاری فرات به دلایل عدم مشارکت حزب دمکرات کردستان عراق (پ.د.ک) پرداخته و تصریح کردند که بیانیه منع شرکت در نشست از سوی پ.د.ک تنظیم شده و برای گروههای ...

آدم اوزون از اعضای ک.ن.ک و دیوان نشست رایزنی اتحاد ملی و زکریا هلبجه از اعضای ک.ن.ک در گفتگو با خبرگزاری فرات به دلایل عدم مشارکت حزب دمکرات کردستان عراق (پ.د.ک) پرداخته و تصریح کردند که بیانیه منع شرکت در نشست از سوی پ.د.ک تنظیم شده و برای گروههای دیگر ارسال شده بود

 

 

نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان که از سوی کنگره ملی کردستان در روزهای ١۵ و ١۶ ژوئیه در شهر سلیمانیه جنوب کردستان برگزار شده بود با قرائت قطعنامه به کارهای خود در این مرحله پایان داد. ۶٠ حزب سیاسی از هر چهار بخش کردستان و دهها سازمان اجتماعی، صدها روشنفکر، نویسنده، استاد دانشگاه و معتمد و روحانی در این نشست حضور بهم رساندند، اما حزب دمکرات کردستان عراق (پ.د.ک) و گروههای وابسته به آن، علیرغم قبول شرکت در گفتگوهای اولیه و پذیرش شرکت در نشست، در دو روز برگزاری نشست ملی، غایب بودند.

 

اعلام شد که مسئولان پ.د.ک تا زمان برگزاری نشست هم اطلاعات سردرهمی را در رابطه با حضور و یا عدم حضور در نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان به مسئولان ک.ن.ک داده‌اند و حتی برای مشارکت در نشست شروطی را برای مشارکت به اعضای هیئت ک.ن.ک تعیین اعلام کرده‌اند. آدم اوزون و زکریا هلبجه در این رابطه جزئیات بیشتری را با خبرگزاری فرات در میان گذاشتند.

 

آدم اوزون خاطرنشان کرد که هیئت ک.ن.ک با مسئولین پ.د.ک هم همچون دیگر احزاب دیدار نمودند و مسئولان پ.د.ک از قرار معلوم تصمیم نداشتند در نشست رایزنی مشارکت نمایند. اوزون افزود:"به ما در مورد نیامدن به نشست چیزی نگفتند. اما میلی برای مشارکت ندیدیم. اما [پرداختن به] مسائل ملی وظیفه تمام احزاب است. پ.د.ک هم وظیفه دارد در مورد مسائل موجود در نشست‌ها شرکت کرده و دیدگاه خود را مطرح کنند. در دور اول نشست‌ها شرکت نکردند ما تلاش خواهیم کرد برای مشارکت آنان در نشست‌های آتی با آنها گفتگو کنیم."

 

زکریا هلبجه از اعضای کنگره ملی کردستان هم در سخنانی اظهار کرد که همچون دیگر احزاب چهار بخش کردستان با مسئولان پ.د.ک هم گفتگو صورت گرفت و البته مسئولان پ.د.ک برای عدم مشارکت در نشست رایزنی باید به رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخگو باشند. خلق کُرد خواهان پاسخگویی پ.د.ک به دلیل عدم مشارکت در نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان هستند