جلسه دادگاهی بازداشت شدگان مقاومت خودمدیریتی‌های باکور برگزار شد

سال ٢٠١۵ در برخی از شهرهای کردستان، شوراهای مردمی اعلان خودمدیریتی کردند و آنرا راهکار حل مسئله کرد در ترکیه دانستند. حکومت ترکیه اما بسیاری را دستگیر کرد و نیروهای مسلح برای سرکوب این اقدام اعزام شدند

جلسه دادگاهی پنجاه تن از شهروندان کرد که سال ٢٠١۶ پس از دفاع از اعلان خودمدیریتی بومی در نصبین دستگیر شده بودند دیروز در مردین برگزار شد. ابراهیم توکاش که یکی از متهمین بود در پاسخ به اتهام تلاش برای تجزیه ترکیه گفت برقراری خودمدیریتی دمکراتیك نیازی به تجزیه ندارد و آنچه آنها انجام دادند دفاع از عزت بود.

 

سال ٢٠١۵ در برخی از شهرهای کردستان، شوراهای مردمی اعلان خودمدیریتی کردند و آنرا راهکار حل مسئله کرد در ترکیه دانستند. حکومت ترکیه اما بسیاری را دستگیر کرد و نیروهای مسلح برای سرکوب این اقدام اعزام شدند.

 

اهالی شهرها و جوانان انقلابی نیز با تشکیل نیرویی با نام "یگان‌های مدافع غیرنظامیان" و سنگربندی در خیابان‌ها، ماهها مقاومت کردند.

 

 دولت ترکیه از تانک و سلاح‌های سنگین در حملاتش استفاده کرد و ضمن قتل‌عام بیش از دو هزار انسان، ویرانی گستردەای ببار آورد.

 

هم اکنون صدها تن از شهروندان این مناطق به اتهام تلاش برای تجزیه ترکیه زندانی شده و پرونده بسیاری از آنها هنوز باز است.

 

شهر نصیبین یکی از شهرهایی بود که مقاومت شدیدی انجام داد و برخی محلات آن با حملات هوایی بکلی ویران شدند.

 

جلسه محاکمه پنجاه تن از بازداشت شدگان نصبین دیروز برگزار شد. ابراهیم توکاش که یکی از متهمین بود دفاعیاتی ارائه داد و گفت دولت ترکیه باید قبول کند کردها دارای موجودیت فرهنگی، ایدئولوژیک و دفاعی هستند.

 

او گفت برپایی خودمدیریتی‌های دمکراتیك بر خلاف آنچه که دولت ترکیه می‌گوید نیازمند تجزیه کشور نیست، هدف این پروژه این است که جامعه ای سیاسی و اخلاقی شکل بگیرد.

 

ابراهیم توکاش، ویرانگری و به آتش کشیدن شهرهای کردستان توسط نظامیان ترکیه را یادآور شد و گفت خودمدیریتی دمکراتیك در عین حال نمی‌توانست خودکامگی حکومت و کشتار را بپذیرد و برای همین دست به دفاع زد.