آغاز عملیات نظامی دولت ترکیه در شمال کردستان مقابل نیروهای گریلا

ارتش اشغالگر ترکیه در استان شرنخ مقابل گریلا اقدام به عملیات نظامی کرد

ارتش اشغالگر ترکیه در استان شرنخ مقابل گریلا اقدام به عملیات نظامی کرد.

 

منابع بومی اعلام کردند که واحدهای نظامی ترکیه شب گذشته با شرکت هزاران نیروی ارتش و مزدوران محلی در شهرستان قلبان استان شرنخ شمال کردستان مقابل گریلاهای ه.پ.گ/ یژاستار اقدام به عملیات نظامی کردند.

 

تاکنون هیچ گونه گزارشی دال بر درگیری مابین گریلاها و نظامیان استعمارگر ترکیه در این استان گزارش نشده است.