مادر ۶٠ ساله و سه فرزند و عروس وی، به یکصدو پنجاه ماه حبس محکوم شده‌اند

آنچه بر سر خانواده آجار آمده است حقیقت زندگی جامعه‌ای است که از سوی دولت جمهوری ترکیه به گروگان گرفته شده است و خطر مرگ و زندان تمام خانواده‌ها را تهدید می‌كند.

آنچه بر سر خانواده آجار آمده است حقیقت زندگی جامعه‌ای است که از سوی دولت جمهوری ترکیه به گروگان گرفته شده است و خطر مرگ و زندان تمام خانواده‌ها را تهدید می‌كند.

 

حلیمه آجار (۶٠ ساله)، دختر وی زوزان و پسران وی به نام‌های باقی و حسن همچنین عروس وی به نام حلیمه از سوی رژیم ترکیه بازداشت و در زندان بسر می‌برند. این خانواده در شکایتی محکوم شدند و از دو سال و پنج مه پیش در زندان بسر می‌برند.

 

١٨ ژانویه ٢٠١۶ تبهکاران پلیس وابسته به دیکتاتور ترکیه به خانه آجار یورش برده و شس نفر عضو خانواده را بازداشت کردند. پنج نفر خانواده به اتهام "عضویت در سازمان [ک.ج.ک]" محکوم شناخته شدند و به زندانهای شهرهای دیگر ترکیه تبعید گردیدند.

حلیمه آجار مادری ۶٠ ساله است و در بخش ت زندان خارپت محبوس است. دختر وی زوزان هم در بخش م زندان بایبورت، باقی در بخش ت زندان ارزنجان، حسن در بخش ف زندان تکرداغ و همسر حسن هم در بخش د زندان زنان سنجان به زندان محکوم شده‌اند. نازلی یکی دیگر از عروس‌های این خانواده هم در ماه سپتامبر سال با شرط آزادی مشروط از زندان خارج شد.

 

به نقل از خبرگزاری مزوپوتامیا مادر حلیمه در نامه‌ای به بیرون از زندان از مظلومیت خود سخن گفت و خاطرنشان کرده است که آنان بر اساس گزارشی بی‌پایه و ساختگی به حبس محکوم شده‌اند.

 

در نامه حلیمه آجار آمده است که وی و فرزندانش با اتهام واهی و کذب "همکاری در تهیه مواد آتش‌زا برای سازمان" متهم شده و برای هرکدام آنان حکم ١٢ سال و شش ماه حبس صادر شده است.

به گفته مادر حلیمه پنج عضو خانواده در زندان هستند و ٩ کودک این خانواده اکنون بی‌سرپرست مانده‌اند. این مادر از افکار عمومی خواست تا برای فشار بر ژریم ترکیه اقدامات لازم را انجام دهند.

 

گفته می‌شود که دادگستری ترکیه جلسه دادگاه استیناف این خانواده را روز ١٩ ژوئن سال جاری در شهر الیح برگزار می‌کند.