نامه‌ی سرگشاده‌ی حسین احمدی‌نیاز به معاون امنیتی وزیر کشور ایران

حسین احمدی نیاز وکیل پایه یک دادگستری که وکالت تعدادی ازکولبران و همچنین زندانیان سیاسی را بر عهده داشته و دارد در نامه‌ای سرگشاده به معاون امنیتی وزارت کشور ایران به شدت از اظهارات اخیر او در مورد کولبران انتقاد کرده است

حسین احمدی نیاز وکیل پایه یک دادگستری که وکالت تعدادی ازکولبران و همچنین زندانیان سیاسی را بر عهده داشته و دارد در نامه‌ای سرگشاده به معاون امنیتی وزارت کشور ایران به شدت از اظهارات اخیر او در مورد کولبران انتقاد کرده است

 

معاون امنیتی وزارت کشور ایران در مصاحبه‌ای با ایلنا کولبران را قاچاقچی خوانده و تیراندازی به آنها را مجاز دانسته بود، وی اظهار کرده بود که نمی‌داند لغت کولبری از کجا آمده است.

 

احمدی‌نیاز در این نامه کولبری را نتیجه‌ی ۴۰ سال سیاست نادرست حکومت در قبال کردستان دانسته و گفته است کارنامه‌ی چهل ساله‌ی شما سبب ایجاد کولبری برای ملت کُرد شده است.

 

وی در این نامه گفته است که کولبری نه واژه‌ای است بیگانه و نه خارجی‌ها آن را درست کرده‌اند، بلکه به دلیل عدم ایجاد شغل مناسب و عمل نکردن دولت به وظایفش در قبال مردم کُرد این واژه درست شده است.

 

شرح نامه:

"احتراما با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و هفتم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می‌رساند؛

 

حضرتعالی در گفتگو با خبر گزاری‌های ایلنا و ایسنا مطالبی در مورد کولبران بیان کرده‌اید که مخالف نص مقررات و اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور و ایضا کلیات اصول حقوق بشر است، شما از کلمه‌ی ” کولبر ” به عنوان اختراع عجیب این کلمه یاد و با تعجب از وجود آن صحبت کرده‌اید و در مصاحبه‌ی دیگری بیان کرده‌اید، عبور از مرز ممنوع و کولبران مجاز به عبور نبوده و تیراندازی به سمت آنان را “مجاز” تلقی کرده‌اید.!

 

لذا به عنوان یک حقوقدان و وکیل تعدادی از کولبران نکات ذیل را در چارچوب اصول مارالذکر قانون اساسی متذکر می‌شوم:

 

١-کولبری نه کلمه‌ای اختراعی است و نه عبارتی وارداتی یا کار دشمنان خارجی!! بلکه واقعیتی تلخ است که ماحصل چهل سال فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری دولت در مناطق کردنشین ایران است.

 

٢- در حال حاضر حسب اعلام مقامات مسئول، بالغ بر پانصد هزار نفر شهروندان این مناطق برای امرار معاش و بدست آوردن حداقل معیشت زندگی یومیه‌ی خود و خانواده در شرایط طاقت‌فرسا و دهشتناک مجبور به کولبری هستند و کلام شما انکار این جمعیت عظیم و دستور کشتار بیرحمانه‌ی آنان تلقی می‌شود.

 

٣- دولت و مجلس تاکنون طرح‌های متعددی برای برون رفت از وضعیت دردناک کولبران مطرح اما به علت تفوق نگاه امنیتی به موضوع کولبران که حضرتعالی بیان کرده‌اید‌، هیچ کدام عملی نشده و استدلال انتقال مواد منفجره توسط آنان ادعایی کذب محسوب و بیشتر برای لاپوشانی ناتوانی دولت در برون رفت از معضل کولبری است و تداوم کشتار و تیراندازی به سوی آنان امری غیرقانونی و غیرانسانی بوده که منتج به موج بزرگی خواهد شد که دیگر با کشتن و تیراندازی امکان کنترل نخواهید داشت.

 

۴- وفق اصل ۴٣ قانون اساسی دولت ملزم است تا برای شهروندان خود، کار و شغل مناسب شأن آنان، منزل و امکانات و در کل شرایط بهزیستن را فراهم نماید، این امر تکلیفی برای دولت و حقی برای ملت محسوب می‌شود.

 

۵-کولبری ماحصل عدم پایبندی دولت به تعهداتش در قبال شهروندان است. وقتی دولت برای ساکنین مرزی این مناطق شغل و کار مناسب شأن آنان ایجاد نکرده بالطبع آنان مجبور به کولبری می‌شوند زیرا گرسنگی و تهیدستی آنان با دعای شما و شعار‌های دولت تدبیر و امید سیر نمی‌شود.

 

۶- کولبری تفریح و تفنن نیست بلکه ستم و بدبختی است که مردمان ستمدیده‌ی این مناطق از روی اجبار و شرایط سختی است که شما برای آنان ایجاد کرده‌اید.

 

٧-دولت می‌بایستی در این چهل سال برای مناطق کُردنشین، رفاه، توسعه، آبادانی و برابری، شادی و زندگی و شرایط بهزیستن را فراهم می کرد نه کولبری و بدبختی.

 

٨- آیا شما می‌دانید که کولبری واقعیت موجود تلخ مناطق کردنشین و کارنامه‌ی ناموفق دولت در این مناطق در چهل سال گذشته است و در کشورهای توسعه یافته با تعجب به آن نگاه می‌کنند که چگونه است که کشوری با آن همه ذخایر نفت،گاز، آب، معادن و منابع طبیعی و … این چنین فلاکتی را برای شهروندانش ببار آورده است که برای بدست آوردن حداقل تکه نانی مجبور به کولبری هستند؟؟

 

٩-تا زمانی که حضرتعالی از طبقه‌ی چهاردهم وزارت کشور و پشت میز مخملین خود و از بالا این چنین به ملت ستمدیده‌ی مناطق کوردنشین و کولبران نظر دارید و ملت را برده و نوکر خود می‌پندارید، جامعه همچنان مفلوک و بدبخت خواهد بود.

 

١٠- ای کاش حضرتعالی بجای داشتن نگاه امنیتی به موضوع کولبران و مجاز دانستن کشتار آنها به فکر راهکار برون رفت منطقی موضوع کولبری می‌افتادید.

 

جناب آقای معاون وزیر کشور

 

واقعیت مسئله این است که کولبری مایه‌ی شرمساری دولت و وزارت خانه‌ی حضرتعالی است و باید خون گریست که در سال ٢٠١٨ بدترین شرایط زندگی برای مردمان ستمدیده‌ی مناطق کردنشین فراهم کرده‌اید و بنام این ملت مظلوم حکومت می‌کنید و برای آنان فلاکت و بدبختی به ارمغان آورده‌اید. کولبری محصول رفتار و تصمیم‌های نادرست شماست نه انتخاب شهروندان ستمدیده‌ی این مناطق."