بکر کایا رئیس مشترک شهرداری وان به ٨ سال و ۳ ماه زندان محکوم شد

​​​​​​​دادگاه دولت فاشیست تُرک، بکر کایا رئیس مشترک شهرداری بزرگ وان را به ٨ سال و ۳ ماه زندان محکوم کرد

دیروز (پنج‌شنبه ١٨ اکتبر/ ٢۶ مهرماه) دومین جلسه‌ی دادگاه احکام سنگین دادگا شهر آگری در مورد پرونده‌ی رئیس شهرداری بزرگ وان بکر کایا و چند فعال دیگر این شهرداری برگزار شد.

 

دادگاه فرمایشی وابسته به دیکتاتور تُرک، بکر کایا را به ٨ سال و ۳ ماه زندان محکوم کرد. همچنین سایر فعالین شهرداری را هر کدام به ۲ سال و یک ماه زندان محکوم کردند.اسامی این فعالین بکر کران، چتین چفتچی، جوما کویاغلو، ادریس شایباک و نریمان اویار می‌باشد.

 

خلق کُرد، صاحب‌نظران و سیاستمداران مستقل اقدامات رژیم ترک علیه کردستانی‌ها را گروگانگیری آشكار رژیم مستبد اردوغان عنوان می‌کنند.