کشف ۴۰۰ تن گندم کپک‌زده در کرماشان

مشخص شد این باند قدرت از کارخانه‌ی آرد خواسته‌اند تا آردهای تولید شده از گندم شپشک زده را میان عشایر کرماشان توزیع کنند و تاکید کرده‌اند که کسی صدای اعتراض عشایر را نخواهد شنید

چندی پیش هفته نامه بشیر کرماشان گزارشی از وجود ۴۰۰ تن گندم کپک زده و شپشک زده منتشر نمود

 

پس از انتشار این گزارش با پیگیری واحدهای نظارتی مسئول مشخص شد یکی از سیلوداران کرماشان به دلیل استفاده از سیلوهای فلزی موجب کپک زدن ۴۰۰ تن گندم شده است.

 

این سیلودار سودجو گندمهای کپک زده را به یکی از کارخانه‌های معتبر تولید آرد استان فرستاده و با تبانی با افرادی سعی در تبدیل آن به آرد و توزیع در میان مردم نموده است.

 

پس از بررسی‌های لازم و پلمپ کارخانه‌ی آرد مذکور مشخص شد که مسئولین کارخانه‌ی آرد بارها به صورت کتبی به مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بر اثر اعمال فشار مجبور به خرید این گندمها شده‌اند.

 

با بررسیها و پیگیریهای بیشتر رد پای قدرت در این پروند پیدا شد، در تحقیقات بعدی مشخص شد یکی از مسئولین بلندپایه‌ی استان کرماشان با سیلودار متخلف همدست بوده و با اعمال فشار بر مسئولین کارخانه ی آرد آنها را مجبور به خرید این گندمها و تبدیل آن به آرد نموده است، همچنین مشخص شد این باند قدرت از کارخانه‌ی آرد خواسته‌اند تا آردهای تولید شده از گندم شپشک زده را میان عشایر کرماشان توزیع کنند و تاکید کرده‌اند که کسی صدای اعتراض عشایر را نخواهد شنید.

 

پس از مشخص شدن دست داشتن باند قدرت در این پرونده آنها با اعمال نفوذ سعی در بستن پرونده‌ی مذکور دارند.

 

در این میان اداره‌ی غله و همچنین بهداشت و علوم پزشکی و اداره های نظارتی به دلیل اعمال نفوذ مسئولین سکوت کرده‌اند.