۶۵ درصد آب کشاورزی استان سنه از منابع زیرزمینی تامین می‌شود!

کامران خرم مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان سنه اعلام کرد: ۶۵ درصد آب کشاورزی استان سنه از منابع زیر زمینی تامین می‌شود

کامران خرم مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان سنه اعلام کرد: ۶۵ درصد آب کشاورزی استان سنه از منابع زیر زمینی تامین می‌شود

 

وی با اشاره به آبهای روان استان سنه گفت: با وجود آنکه حجم آبهای روان در این استان برای کشاورزی استان کافیست اما ۶۵ درصد آب کشاورزی از منابع و سفره‌های زیر زمینی تامین می‌شود.

 

وی تخصیص اعتبارات برای تکمیل سدها و انتقال آبهای روان در بخش کشاورزی را ضروری دانست.

 

استان سنه با داشتن آبهای روان بسیار و پتانسیل کافی و همچنین سدهای پر آب اما به دلیل کم‌توجهی تعمدی مسئولین در این زمینه در بخش کشاورزی با مشکل آب مواجه است.

 

پیشتر استاندار استان سنه نیز در سخنانی حق آبه این استان را ناکافی و غیر عادلانه توصیف کرده بود.

 

استان سنه با داشتن زمینهای حاصلخیز و آب کافی می‌توانست یکی از مهم‌ترین قطبهای کشاورزی در ایران باشد اما رژیم در راستای نگاه ویژه‌ی امنیتی به خلق کُرد و سیاست فقیر نگه داشتن کردستان از توسعه‌ی کشاورزی در مناطق کُردنشین ممانعت به عمل آورده و در جهت انتقال آب روژهلات به سایر مناطق ایران تلاش می‌کند.