ه.پ.گ مشخصات هشت گریلای شهید در جولمرگ را اعلام کرد

مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی نیروی مدافع خلق در اطلاعیه ای هویت ٨ گریلا که اواخر ژوئیه ٢٠١٨ در حملات هوایی ترکیه به محدوده جولمرگ در شمال کردستان جان باخته اند را اعلام کرده و یاد همه شهیدان را گرامی داشته است

مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی نیروی مدافع خلق در اطلاعیه ای هویت ٨ گریلا که اواخر ژوئیه ٢٠١٨ در حملات هوایی ترکیه به محدوده جولمرگ در شمال کردستان جان باخته اند را اعلام کرده و یاد همه شهیدان را گرامی داشته است.

 

نیروی مدافع خلق با اعلام آنکه جنگ با ارتش اشغالگر ترکیه شدت بیشتری به خود گرفته است می گوید حکومت فاشیست ترکیه از همه امکانات موجود علیه گریلاهای کردستان استفاده می کند اما به نتیجه نمی رسد.

 

در این اطلاعیه تأکید شده که نیروهای گریلا، فدائیانه در برابر فاشیزم دولت ائتلافی حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه، مقاومت می کنند.

 

 درهمین راستا ار تش اشغالگر ترکیه روز ٢١ ژوئیه امسال منطقه غلیه مارینوس جولمرگ را بمباران کرد.  در نتیجه این بمباران هشت تن از رفقا بعد از مقاومتی قهرمانانه جان خود را از دست دادند.

 

نیروی مدافع خلق در ادامه به وقوع شهادت‌ها در این جنگ نابرابر پرداخته و می گوید روز ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ ٣٠ تیرماه ١٣٩٧ در پی حملات هوایی ترکیه و بمباران درەی مارینوس در استان جولمرگ، هشت گریلای قهرمان جان خود را از دست داده اند.

 

نیروی مدافع خلق ضمن ادای احترام به تمامی شهدای راه آزادی، هویت هشت گریلای جانباختە را اینگونە اعلام کردە است:

 

    نام: دمهات بزکورت

    کد سازمانی: بختیار عزیز

    محل تولد: وان

    زمان و مکان شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: شیخموس اَشین

    کد سازمانی: اردال دیرَن آمانوس

    محل تولد: مردین

    زمان و مکان شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: حسن ییگیت

    کد سازمانی: روبار آندوک

    محل تولد: جولمرگ

    زمان و مکان شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: واحیده کورت

    کد سازمانی: سما مارینوس

    محل تولد: جولمرگ

    زمان و مکان شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: دوندار کایا

    کد سازمانی: سرهات بروار

    محل تولد: جولمرگ

    زمان و مکان شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: صبریه تَمَل

    کد سازمانی: سولین روژ

    محل تولد: وان

    زمان و مکان شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: امرالله آتلگان

    کد سازمانی: شروان آمد

    محل تولد: آمد

    زمان و مکان شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ

 

    نام: --

    کد سازمانی: جگرخوین زاگرس

    محل تولد:

    زمان و مکان شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠١٨/ جولمرگ