کژار: "نوروز زمان اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و ظلم موجود است"

جامعه زنان آزاد شرق کردستان طی بیانیەای که در وبسایت رسمی آن منتشر شده است ضمن تبریک نوروز به جامعه بشری، خواهان اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و ظلم موجود در مراسم نوروزی شده است

جامعه زنان آزاد شرق کردستان طی بیانیەای که در وبسایت رسمی آن منتشر شده است ضمن تبریک نوروز به جامعه بشری، خواهان اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و ظلم موجود در مراسم نوروزی شده است

 

   

کژار نوروز را یادآور ایستادگی کاوە در برابر ستمگری و بی‌عدالتی خوانده و گفته است نوروز برای کردها و بویژه زنان این اجتماع به فرهنگ مقاومت برای آزادی بدل شده است.

 

این بیانیه با ذکر نام شماری از زنان و مردان انقلابی کردستان که برای حفظ نوروز جان خود را در برابر نیروهای اشغالگر فدا کردەاند می‌افزاید آتش نوروز روشنی اندیشه زردشت در برابر تاریکی بوده که در قرن بیستم با فلسفەی رهبر اوجالان دوباره شعلەور شده است.

 

کژار با بیان اینکه رقص آزادی و پیام بشر دوستانەی نوروز جهانی شده است می‌گوید اکنون زنان کُرد مانند بهار با لباس‌های رنگین خود به زندگی زیبایی بخشیده و ثابت کردەاند زیباترین زنان، زنان آزاد هستند.

 

جامعه زنان آزاد شرق کردستان در ادامه خواهان اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و ظلم موجود در مراسم نوروزی در چهار بخش کردستان شده است.