آزادی دو فعال مدنی کورد و انتقال دو تن دیگر به زندان کامیاران

روز  یکشنیه ۱۷ شهریور دو فعال کورد با قرار وثیقه های سنگین ۵۰۰ و ۳۰۰ میلیونی آزاد شدند و دو فعال دیگر به زندان کامیاران منتقل شدند.

  به گزارش شبکه ی حقوق بشر کردستان روز گذشته اکبر گویلی و آرمان قیطاسی از بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنه به دادگاه منتقل شده و با قرار وثیقه های ۵۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شدند.

  در همین روز دو فعال کرد دیگر با نامهای بهزاد کمانگر و رفیق کاکی با پایان دوره ی بازجویی از بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنه به زندان کامیاران منتقل شدند. برای این دو تن نیز وثیقه ی ۵۰۰ میلیونی صادر شده است.

  اکبر گویلی فعال کرد و زندانی سیاسی اسبق روز ۲۹ مرداد توسط نیروهای امنیتی در شهر سنه بازداشت شد.

  همچنین در روز ۱۵ مرداد با یورش نیروهای اداره ی اطلاعات سنه وکامیاران به محل کار و زندگی تعدادی از هنرمندان و فعالان شهر کامیاران ۷ تن را بازداشت کردند. اسامی این ۷ تن عبارت است از: بهزاد کمانگر، برهان کمانگر، رفیق کاکی، آرمان قیطاسی، سیروان مرادی، محمد خاطری و امجد سیفی. ازاین ۷ تن فقط امجد سیفی پس از یک روز آزاد شد.