آمد شاهو: پروژه اقدام دمکراتیک کودار- پژاک تنها راه‌چاره گذار از بحران‌هاست

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان در گفتگو با خبرگزاری فرات سیاست‌های رژیم ایران در قبال مسئله کردها را باعث تعمیق بحران‌های موجود دانست و تنها ضررمند تداوم این روند را خود حکومت ایران عنوان کرد

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان در گفتگو با خبرگزاری فرات سیاست‌های رژیم ایران در قبال مسئله کردها را باعث تعمیق بحران‌های موجود دانست و تنها ضررمند تداوم این روند را خود حکومت ایران عنوان کرد

 

آمد شاهو عضو مجلس پژاک و از مسئولین کمیته روابط دیپلماتیک این حزب تحولات اجتماعی در ایران و روژهلات کردستان، پروژه اقدام دمکراتیک کودار- پژاک و همچنین رویکرد‌های موجود در رابطه با این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد.

 

عضو مجلس پژاک ضمن تأکید بر بحرانی‌تر شدن مسائل داخلی و خارجی ایران در ماههای اخیر آنها را نتیجه عدم پاسخگویی رژیم حاکم به خلق‌های ایران و جامعه بین‌المللی عنوان کرد.

 

جمهوری اسلامی از ترس به اعدام پناه برده است

آمد شاهو در رابطه با رفتار حکومت با مردم جان به لب رسیده گفت:"جمهوری اسلامی تنها برای حفظ قدرت در داخل و ترس از تغییر به اعدام پناه برده و همزمان ایران را به زندان بزرگی برای خلق‌ها و طیف‌های گوناگون مبدل کرده است. واضح است که این نوع از سیاست‌ورزی به بحران‌ها دامنه بیشتری می‌دهد. احتمال آغاز جنگ داخلی در ایران که خود جمهوری اسلامی مسبب اصلی آن است می‌تواند نتایج وخیمی را رقم زند. از سوی دیگر ایالات متحده پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها دیگر کشورها را وادار به اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران کرده است. بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی جمهوری اسلامی را ناگزیر خواهد کرد که گام بردارد.

 

البته اینکه این گام برای دمکراتیزاسیون در ایران و شرق کردستان مفید باشد یک احتمال است. اما حکومت ایران شاید راههای دیگری را هم در پیش گیرد که در این صورت گزینه‌های خطرناکی خواهند بود. ما همچون پژاک به عنوان فعالترین جنبش در روژهلات کردستان و ایران موظف هستیم به وظایف تاریخی خود برای محافظت از خلق‌های ایران و کردها عمل کنیم. برای این منظور پروژه اقدام دمکراتیک را در ٢١ تیرماه/ ١٢ ژوئیه با افکار عمومی و حکومت ایران در میان گذاشتیم. این پروژه برای حل مسئله کُرد در ایران و دیگر خلق‌ها در چهارچوب مرزهای ایران تنظیم شده است."

 

 رویکرد حل مسائل را در تنظیم پروژه اقدام دمکراتیک مبنا قرار داده‌ایم

آمد شاهو در مورد پروژه چاره‌یابی دمکراتیک شرق کردستان و ایران خاطرنشان کرد که این پروژه می‌تواند هم خودمدیریتی ملت‌های دمکراتیک را در میان خلق‌های ایران به ثمر بنشاند و هم اینکه فارغ از هر گونه تبعیضی افراد و جوامع زندگی مسالمت‌آمیزی با هم داشته باشند. مهم‌ترین ویژگی پروژه اقدام دمکراتیک مضمون چاره‌یابی آن برای مسائل متعددی است که گریبان جامعه را گرفته است."

 

آینده مبهمی در انتظار حکومت ایران است

آمد شاهو عضو مجلس پژاک تعامل جمهوری اسلامی با پروژه اقدام دمکراتیک را خطرناک خوانده و خطاب به مسئولین رژیم ایران گفت:"رویکرد کاملا وارونه‌ای در قبال پروژه اقدام دمکراتیک کودار و پژاک نشان دادید. گزینه شما خطرناک است و ایران را بسوی آینده مبهمی سوق می‌دهد. ما در پروژه متذکر شده بودیم که نیروهای دفاع جوهری از خلق و پیشاهنگان آن محافظت می‌کنند. اما اگر جمهوری اسلامی به شیوه‌ی دیگری – چه با حمله یا خشونت- با این پروژه تعامل می‌کند پس باید تقاص آنرا بدهد. گریلاهای ی.ر.ک پاسخ شایسته‌ای را به هر حمله نیروهای وابسته به رژیم ایران می‌دهند و این مهم را همگان در عملیات اخیر در مریوان دیدند. به همین دلیل تکرار می‌کنیم امیدواریم [رژیم] قبل از ویرانی ایران و سوریه‌ای شدن آن خوانش صحیحی از پروژه اقدام دمکراتیک کودار و پژاک نماید."