آمریکا و ترکیه بر سر آزادی آمریکاییهایی که در ترکیه زندانی هستند به توافق نرسیدند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعاهای رسانه‌های ترکیه مبنی بر حل مسائل آنکارا و واشنگتن را تکذیب کرد

به گفته‌ی هیذر ناوئرت سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا هیچگونه توافقی مابین آمریکا و ترکیه بر سر آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ترکیه و از جمله کشیش برانسون صورت نگرفته است.

 

روز گذشته برخی رسانه های ترکیه مدعی شده بودند که آمریکا و ترکیه در برخی مسائل و از جمله در مورد آزادی کشیش برانسون به توافق رسیده‌اند.

 

سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا با تکذیب این ادعا گفت اگر ما به توافقی می‌رسیدیم هم اکنون شهروندانمان در کشور و خانه‌ی خود بودند.

 

کشیش برانسون یک شهروند آمریکایی است که توسط کشور ترکیه به اتهام حمایت از پ.ک.ک به گروگان گرفته شد. این شهروند پس از فشارهای آمریکا بر رژیم ترکیه از زندان به حبس خانگی منتقل شد. در پی مخالفت کشور ترکیه با آزادی این کشیش آمریکایی، آمریکا دو وزیر ترکیه را مورد تحریم قرار داد و کشور ترکیه را به تحریم تهدید نمود.