آیا می‌دانید زندان پاتنوس ترکیه به کمپ نازی‌ها بدل شده است؟

برهان شک یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بخش ل زندان پاتنوس نسبت به اعمال خارج از موازین حقوقی و ضد بشری زندانبانان به افکار عمومی هشدار داد

   برهان شک با پرسش "آیا کسی از شما تاکنون صدای انسانهای محبوس در بخش ل زندان را شنید‌ه‌اید؟" به وضعیت زندانیان می‌پردازد.

   این زندانی سیاسی در نامه‌ای به خارج از زندان گفته است که وضعیت زندگی در این زندان همچون کمپ‌های نازی‌هاست.

   برهان شک در این نامه می‌گوید:"زندگی ما در بخش ل زندان پاتنوس در معرض خطر است" و خواهان پایان دادن به اقدامات ضدبشری شده است.

مثل کمپ نازیهاست
   شک در نامه می‌گوید که حصر و ایزولاسیون شدید در این زندان هرگونه رابطه زندانیان با جهان خارج را قطع کرده و در زندان پاتنوس رفتاری غیر حقوقی و ضدبشری با زندانیان صورت می‌گیرد.

​​​​​​​   به گفته احمد شک از یکسال پیش مسئول زندان پاتنوس به نام احمد ارگون شکنجه و خشونت علیه زندانیان را به اوج رسانده و شرایط انسانی را به تمامی معلق کرده است. روابطی خصمانه با زندانیان دارد، چنان به محبوسین فشار آورده که برخی را به خودکشی سوق داده است. برهان شک می‌افزاید:"احمد ارگون اولویت‌های زندگی را از میان برده است و زندان بخش ل پاتنوس به کمپ نازی‌ها می‌ماند. زندگی ما هیچگونه ضمانتی ندارد."

​​​​​​​   برهان شک در نامه به خارج از زندان از عدم تحویل روزنامه به زندانیان، ممانعت از گفتگو میان زندانیان، عدم رسیدگی پزشکی به بیماران، فشار و تحقیر به خانواده زندانیان، تشویق زندانیان به خودسوزی از سوی زندانبانان، عدم تأمین آب گرم و هجوم روزانه زندانبانان به سلولها سخن گفته است.

​​​​​​​   برهان شک در پایان نامه از اصحاب رسانه، نویسندگان، روشنفکران، وکلا، احزاب سیاسی، نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست کمک کرده و نسبت به تداوم وضعیت کنونی در این زندان هشدار داده است.