آیا نیروهای ژاندارم زمینه‌ی کشتار را آماده کردند؟

درباره‌ی کشتار سیورک آگاهی‌های جدیدی به دست آمده است. اهالی روستای چلتیک اعلام کردند قبل از کشتار انجام شده، نیروهای ژاندارمری به خانه‌ی مقتولان حمله کرده‌اند. 

  روز ۱۵ژوئن / ۲۵ خرداد جیهان ایزول برادر نماینده‌ی پارلمان آ.ک.پ ذولفقار ایزول به خانەای در روستای چلتیک واقع در سیوَرَک حمله کرده و ۴ تن از اعضای خانواده‌ای را به قتل رساند. 

  اهالی این روستا اعلام کردند، پیش از حمله برادر نمایندەی پارلمان، نیروهای نظامی به این خانه حمله کرده و برای اطمینان از نبود اسلحه خانه را تفتیش کردەاند. اهالی گفتند، با دور شدن نظامیان از روستا، جیهان ایزول برادر ذولفقار ایزول همراه با گروهی به روستا حمله کردەاند. 

  اعلام شده است، در نتیجەی این حمله ۴ تن کشته شده و ۲ تن از مختارهای روستا دستگیر شدەاند. 

  پس از حمله و کشته شدن ۴ تن از اعضای این خانواده، جیهان ایزول همراه با گروه خویش دو تن دیگر از اعضای این خانواده به نامهای محمد متین ایزول و یوسف روژهات ایزول را دستگیر کرده و در دادگاه سیوَرَک  به اتهام " اقدام به قتل" قرار دستگیری برای آن‌ها صادر شدە است.

همچنین دیلان ایزول عضو این خانواده اعلام کرد، این واقعه نه درگیری مسلحانه بلکه کشتاری برنامه‌ریزی شده است. دیلان ایزول که مادر وی به نام زوزان، پدرش حاکی، زن برادرش مرال و موسی سرهات ایزول پسر عمویش در مقابل چشمان وی به قتل رسیده‌اند اعلام کرد، خانواده‌ی وی بدست جیهان ایزول برادر نماینده‌ی پارلمان آ.ک.پ ذولفقار ایزول کشته شدند، سپس با سنگ و چوب به اجساد آن‌ها حمله کردند.