آیهان بیلگن: حمله به عفرین ترکیه را شدیدا ناآرام خواهد کرد

آیهان بیلگن سخنگوی حزب دمکراتیك خلق‌ها اعلام کرد عملیات نظامی ترکیه در عفرین موجب بروز ناآرامی‌هایی بزرگتر از اعتراضات کوبانی در ترکیه خواهد شد.

آیهان بیلگن سخنگوی حزب دمکراتیك خلق‌ها اعلام کرد عملیات نظامی ترکیه در عفرین موجب بروز ناآرامی‌هایی بزرگتر از اعتراضات کوبانی در ترکیه خواهد شد.

 

بیلگن با اشاره به نرم شدن لحن اردوغان درباره امریکا گفت می‌شود درک کرد که مشکل اردوغان، امریکا نیست. او با اینکه کردها در سوریه به حقوق خود دست پیدا کنند مشکل دارد.

 

سخنگوی ه.د.پ اضافه کرد ترکیه حق ندارد در مورد امور کشورهای دیگر مداخله کند. دولتی که در برابر اقدامات وحشیانه داعش و القاعده ساکت بود اکنون نمی‌تواند که دستاورد خلق‌ها در کوبانی و عفرین را تهدید بنامد.

 

آیهان بیلگن با پیشبینی بروز نآرامی‌های بزرگ در ترکیه در صورت حمله گسترده به عفرین گفت این اعتراضات تبعات سنگینی برای حزب حاکم ترکیه خواهد داشت.