ابتذال دیگر رژیم فاشیستی ترکیه؛ کودک سربازان اردوغان باز روی صحنه رفته‌اند

برای سومین بار در دو ماه اخیر، رژیم حاکم بر ترکیه از کودکان برای تبلیغ بنیادگرایی دینی و نژادپرستی استفاده کرده است.

استفاده از کودکان مسلح از سوی داعش در سالهای اخیر بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهانی داشت. اما این تنها داعش نیست که کودکان را به استثمار می‌گیرد. برای سومین بار در دو ماه اخیر، رژیم حاکم بر ترکیه از کودکان برای تبلیغ بنیادگرایی دینی و نژادپرستی استفاده کرده است.

 

یکی از روزنامه‌های مشهور سوییس تصاویری را منتشر کرده است که در آن کودکان تُرک در کانتون تورگاویه در نمایش جنگ نژادپرستانه دیده می‌شوند.

 

طبق این گزارش مدیر تئاتر سالن گردهمایی ست.گالن از سوی اعضای اتحادیه خانواده‌های تُرک سازماندهی شده و در ٢۵ مارس نمایشی را برگزار کرده‌اند. در این نمایش از کودکان شش ساله مدرسه رمانسهورن استفاده شد و در آن شیوه‌های جنگ مسلحانه از سوی کودکان خردسال به نمایش درآمده است. کودکان فریب خورده گویا در حال نمایش جنگ چاناکاله هستند.

 

روزنامه سوییسی "بلیک" اعلام کرده است که سفارت ترکیه در برلین پشت این اعمال مبتذل قرار دارد و افزوده است که در حین نمایش مذکور مهمانان دیپلماتیک آنکارا در صف پیشین جای گرفته‌اند. در گزارش روزنامه تصریح شده است که صدها سالمند و میانسال تصاویر نژادپرستانه بازی کودکان را با تلفن‌های همره خود قید کرده‌اند.

 

روزنامه بلیک مراتب اعتراض خود را به مسئولان سوییس در رابطه با رفتار رژیم ترکیه در این کشور اعلام کرده و می‌گوید که مسئولان در مقابل تبلیغات وحشیانه نژادپرستی ترکیه سکوت کرده‌اند.

 

این روزنامه خواهان توضیح از مسئولین آموزشی کانتون ست‌.گالن شدند. اما مسئولان آموزشی کانتون یاد شده اظهار کرده‌اند که از چنین چیزی خبر ندارند.

 

از سوی دیگر مسئولان سفارتخانه رژیم فاشیستی ترکیه در برن به پرسشهای این روزنامه سکوت کرده‌اند.