احدات جاده در قلب کوسالان در پی بی‌توجهی اداره منابع طبیعی شهرستان سولاوا

در پی احداث جاده در قلب کوسالان و تخریب گسترده محیط زیست منطقه انجمن‌های مردم نهاد و فعالین محیط زیست خواستار توقیف این روند شدند

انجمن اجتماعی تریفه هورامان در پیامی خواستار متوقف کردن احداث جادە در کوسالان شد.

 

در پیام انجمن تریفه آمده است:

"ما به جای جنگل و گل و جانوران کوسالان صدایشان را به همه می‌رسانیم. کوسالان و زیبایی‌هایش با این جاده طعمه مردم می‌شود که سالانه با دهها هزار نفر گردشگر  کوسالان را با تیغ می‌تراشند و حیات وحش و گیاهان نادر ان را از بین می‌برند."