ارتش ترکیه خاکورک و شکیف را بمباران کرد

هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر ترکیه، عرصه‌های خاکورک و شکیف در جنوب کردستان را بمباران کردند

  در ساعت ۱۶:۴۰ امروز ۲۱ژوئن/۳۱ خرداد جنگنده‌های هوایی ارتش اشغالگر ترکیه، عرصه‌‌های خاکورک و شکیف در مناطق حفاظتی مدیا را هدف قرار دادند.

  اعلام شده است، مناطق بمباران شده محل سکونت کوچ نشینان منطقه است.

  تحرکات هوایی در منطقه ادامه دارند.