ازدیل: مقاومت علیه حصر آموزنده بود

رشاد ازدیل پس از انتشار پیام  رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به روزەی مرگ پایان داده بود. وی اعلام کرد ایستار علیه حصر برای آنها آموزنده بوده است و مبارزات ادامه خواهند داشت.

  مقاومتهای اعتصاب غذا علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، باپیشاهنگی لیلا گوون در ٧ نوامبر ۲۰۱۸/ ١٦ آبان ۱۳۹۷ آغاز شد و در چهار سوی جهان و داخل و خارج از زندانها گسترش یافت. در نتیجەی بی مبالاتی مسئولین و سکوت افکار عمومی، ۳۰ زندانی مقاومت اعتصاب غذا خود را به روزەی مرگ تغییر دادند. ۷ زندانی و مبارزی دیگر در اروپا علیه حصر اوجالان عملیات جانفشانی انجام داده و به شهادت رسیدند. در نتیجەی مقاومتهای اعتصاب غذا و روزەی مرگ، وکلای اوجالان پس از ۸ سال قادر به دیدار با وی شدند. اوجالان در پیامش در ٢٦ مە ٢٠١٩ / ٥ خرداد ١٣٩٨ درخواست کرد مقاومتگران، کنش خویش را پایان دهند. در نتیجەی این درخواست، مقاومتگران به کنش پایان دادند.

  رشاد ازدیل از مقاومت گرانیست که در گروه F زندان شماره ۱ تکیرداغ بسر میبرد. ازدیل روز ۱ مارس ٢٠١٩ / ۱۰ اسفند مقاومت  اعتصاب غذا را آغاز کرده و در ۱۰ مه ٢٠١٩ / ۲۰ اردیبهشت ١٣٩٨ مقاومت خود را به روزەی مرگ تغییر داد.

  ازدیل هر گاه از این مقاومت می‌گوید، به روحیەای مشترک اشاره می‌کند. به نظر وی در زمان مقاومت روحیەی مشترک ایجاد شد و این برهه در زمینەی مقاومت آموزنده بود. ازدیل اظهار داشت:" روحیەای وجود داشت که انسانها را بسوی اهداف برده و روحیه و هیجان ایجاد میکرد. بمانند رفقی دیگر من هم ( در مبارزات) علیه حصر اهداف و انتظاراتی داشتم و این سبب شد که خودمان را بهتر آماده سازیم. انسان با روحیەی فدائی ژرف خواهد گشت. ( مقاومتها) برای ژرف گشتن در فسلفه رهبری به برهەای مبدل شده و روحیەی مبارزه را در ما ایجاد نمود. همگی به هم وابستەاند به ویژه ایستار سربلند مادران در برابر فاشیسم روحیەی بسیاری به ما بخشید. به هر اندازه آنها را سپاس گوییم باز هم کم است. این برهه نه تنها برهەایست که اعتصاب غذا را آغاز کنیم ، به اهداف خویش دستیابیم و پایان یابد. همانگونه که رهبری میگوید، همگی در حصر بسر میبریم. به همین دلیل بایستی در بعدی گسترده به آن بنگریم. ایستار علیه حصر به مقطعی آموزنده برای همه مبدل شد. "

  ازدیل اظهار داشت، با وجوجد پایان یافتن کنش‌ها، حصر تماما پایان نیافته است، با وجود اتمام ممنوعیت دیدارها اما تضمینی وجود ندارد و افزود " برای دولتی که قانون خود را جدی بگیرد، پیمان وزیر عدالت آن پشتوانه‌ایست. حصر تماما پایان نیافته است اما فاشیسم مجبور به عقب نشینی شد. پیامی نیرومند داده شده و از این بعد اهمیت دارد."

  ازدیل اعلام کرد، از سویی مقاومتها، پروسه‌ای خود انتقادی در برابر "کاستی در رفاقت" بوده و افزود: " با روحیەای که در این مقاومت ایجاد شد، بایستی در مقابل حصر مبارزه نمود. پایان یافتن اعتصاب‌های غذا به معنای پایان یافتن مبارزات نخواهد بود. بایستی مبارزات در هر عرصەهای دیگر به روشهای مختلف ادامه داشته باشند. رهبری هم به اتخاذ روشهای مختلف مبارزاتی اشاره کردند. این مقطع فهمی از مبارزات را در ما ایجاد کرد. "

  ازدیل در پایان ۸ تن از رفقای خود را که در این برهه علیه حصر عملیات جان فشانی انجام دادند را یاد کرده و اعلام کرد، از مبارزات و یاد آنها صیانت خواهند کرد.