از درسیم تا هلبجه؛ چرا دولت آلمان شریک جنایتهای ضدبشری علیه کردهاست؟!

دولت آلمان در مورد مدارکی که نقش این رژیم را در تهیه گازهای سمی برای نسل‌کشی کردها در درسیم شمال کردستان برملا می‌کند اظهار بی‌اطلاعی کرده است. آلمان مدعی است که از چنین چیزی آگاه نیست.

   دولت آلمان در مورد مدارکی که نقش این رژیم را در تهیه گازهای سمی برای نسل‌کشی کردها در درسیم شمال کردستان برملا می‌کند اظهار بی‌اطلاعی کرده است. آلمان مدعی است که از چنین چیزی آگاه نیست. آلمان در نسل‌کشی کردها در هلبجه هم دست دارد. یکی از پارلمانتارهای حزب چپ آلمان در گفتوگو با خبرگزاری فرات می‌گوید؛ آلمان در تمام جنایت‌های بشری علیه کردها از درسیم تا هلبجه دست دارد.

   ماه مه روزنامه درسیم سندی را که از سوی مصطفی کمال آتاترک امضا شده است منتشر کرد. در این سند آمده است که دولت ترک گازهای سمی مورد استفاده در نسل‌کشی درسیم را از آلمان خریده است. انتشار این سند بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌های آزادیخواهی کردها یافت و دو روزنامه ینی اوزگور پولتیک و ژانگ ولت در آلمان جزئیاتی بیشتر را در این رابطه منتشر کردند.

   همکاری دولت آلمان در جنایت نسل‌کشی درسیم سال ١٩٣٧ آغاز شد و یکسال تمام ادامه یافت. این موضوع در ژوئیه سال جاری از سوی حزب چپ آلمان به نشست مجلس فدرال آلمان کشیده شد.

​​​​​​​   دکتر آندره هاهن و گوکای آکبولوت دو پارلمانتار حزب چپ (دی‌لینک) لایحه‌ای را به مجلس فدرال آلمان بردند که در آن همکاری دولت نازی آلمان و رژیم ترک در استفاده از گازهای سمی علیه کردها را به میان می‌كشد.

پاسخ آلمان چیست؟ ١-اظهار همدردی، ٢-به ما مربوط نیست!
​​​​​​​   پارلمانتارهای حزب چپ از نخست‌وزیر آنگلا مرکل و حکومت فدرال خواستند تا در رابطه به پرسش‌های لایحه پیشنهاد پاسخ دهد.

​​​​​​​   حکومت آلمان در ١۵ ژوئیه پاسخ‌نامه‌ای به پارلمانتارهای حزب چپ فرستاد. نسخه‌ای از پاسخ دولت آلمان به خبرگزاری فرات رسیده است که در آن علنا از ارائه پاسخ به پرسشهای پارلمانتارها سر باز زده است.

​​​​​​​   پارلمانتارها در لایحه پیشهنادی گفته‌اند:"این سند حکومت فدرال را موظف می‌کند تا در رابطه با نسل‌کشی درسیم به اقدامی سیاسی و تاریخی دست زند." مقام‌های برلین در مورد این خواسته پارلمانتاران برای دومین بار چنین پاسخ داده‌اند:"حکومت آلمان مراتب همدردی خود را با قربانیان و بستگان آنان اعلام می‌کند، اما اقدام سیاسی و تاریخی باید در ترکیه صورت گیرد." دولت آلمان پیشتر در ماه آوریل یکبار دیگر چنین پاسخی به پارلمانتارها داده بود.

​​​​​​​   در پاسخ حکومت آلمان آمده است که حکومت فدرال از گزارش‌هایی که در مورد اسناد منتشر شده در رسانه‌ها منتشر شده آگاه است و برای اسناد تازه‌ای که نشاندهنده بکارگیری گازهای سمی آلمان در جریان نسل‌کشی کردها در درسیم می‌گوید:"بجز خبرهایی که در رسانه‌ها بازتاب یافته اطلاعات دیگری نداریم. تحقیق و تفحص در مدارک باید به شیوه‌ای بی‌طرفانه تنها با کاری عملی میسر است."

​​​​​​​    حکومت مرکل آمادگی خویش را برای فعالیت در ترکیه در مورد رویدادهای درسیم و نقش آلمان در این میان اعلام کرده است.

​​​​​​​   البته حکومت مرکل از پاسخ به پرسش‌های؛ گازهای سمی که در درسیم بکار گرفته شدند از سوی کدام شرکت تولید شده‌اند؟ رژیم وقت فروش آنها به ترکیه را پذیرفت یا نه؟ سال ١٩٣٧ هواپیماهای بمب‌افکن مدل هنکل ١١١ به ترکیه فروخته شدند یا نه؟ و تعدادی سئوال دیگر طفره رفته است.

عدم توجه به زندگی ٢٠٠ هزار درسیمی در آلمان
​​​​​​​   اولا ژلپکه پارلمانتار حزب چپ در مورد پاسخ دولت آلمان که مدعی شده بود:"فعالیت در مورد [نسل‌کشی] درسیم ١٩٣٨ باید در ترکیه صورت گیرد" مراتب اعتراض خود را نشان داد و به خبرگزاری فرات گفت؛ آثار نسل‌كشی و واداشتن ساکنان درسیم به خروج از زادگاهشان هنوز هم ادامه دارد."

​​​​​​​   ژلپکه افزود بیان اینکه ''حکومت آلمان مراتب همدردی خود را با درسیمی‌ها ابراز می‌دارد" گام مثبتی است اما این تنها مسئله تنها به ترکیه مربوط نیست بلکه آلمان هم در آن دست دارد.

​​​​​​​   این پارلمانتار باتجربه حکومت آلمان را فراخواند:"٢٠٠ هزار درسیمی شامل دو یا سه نسل در آلمان بسر می‌برند، به همین دلیل لازم است مراسم گرامیداشت و پروژهای زنده ‌نگه داشتن [وقایع] درسیم باید اینجا هم برگزار شوند."

​​​​​​​   ژلپکه در ادامه خاطرنشان کرد، اسناد نشان می‌دهند که رییس جمهور ترک مصطفی کمال آتاترک گازهای شیمایی را به شیوه‌ای رسمی از آلمان خریده است. وی می‌افزاید:"همچنین هواپیماهای بمب‌افکن هنکل ١١١ ساخت آلمان این بمب‌ها را بر سر خلق درسیم باراندند. تمام مدارک و اسناد بیانگر این واقعیت می‌باشند که از درسیم تا هلبجه در ١٩٨٨ حملات شیمیایی به جنایت ضدبشری علیه کرده با گازهای سمی ساخت آلمان صورت گرفته است."