از مقاومت روژاوا صیانت خواهیم نمود

​​​​​​​جنبش زنان کرد در اروپا: از زنان، خلقمان و تمام نیروهای انقلابی و دمکرات‌ها می‌خواهیم که با الهام از حماسه مقاومت کوبانی به مبارزه خویش ادامه دهند و با تمام نیرو از مقاومت روژاوا حمایت نمایند

جنبش زنان کرد در اروپا- ت.ژ.ک اروپا، در بیانیه‌ای کتبی ضمن گرامیداشت ١ نوامبر روز جهانی کوبانی خاطرنشان کرده که حمله تبهکاران داعش و رژیم حاکم ترکیه علیه کوبانی در سال ٢٠١۴ با مقاومت قهرمانانه زنان و مردان کرد درهم شکسته شده است.

 

ت.ژ.ک اروپا در ادامه سپس از شهیدان مقاومت کوبانی و شهدای اینترناسیولیست روژاوا تجلیل به عمل آورده و می‌افزاید:"مقاومت کوبانی قلب و روح خلق کرد را متحد کرد و به مقاومتی ملی منجر شد. مقاومت کوبانی همزمان شیوه تازه‌ای از مقاومت است که با حمایت نیروهای اینترناسیونالیست روبرو شده است. به همین دلیل هم اول نوامبر به عنوان روز جهانی کوبانی در صفحات تاریخ بشریت جای گرفته است."

 

جنبش زنان کرد در اروپا سپس می‌افزاید:"روز جهانی کوبانی به همه جهانیان اثبات کرد که مقاومت مشترک و مبازه قهرمانانه علیه ائتلاف نیروهای متحجر، قاتل، اشغالگر، توطئه‌گر و سیاه فکر به پیروزی می‌رسد."

 

ت.ژ.ک اروپا افزوده است:"آنچه در کوبانی نابود شد فاشیسم اردوغان بود. ترکیه همچون رژیمی فاشیست برای تداوم اقتدار خود به حمله و نابودی کردها می‌پردازد. اردوغان دیکتاتوری به تمام معنا و دشمن بشریت است. دشمن ملت کرد است. دشمن زنان است. این رژیم فاشیست با تمام نیروهای خود به روژاوا حمله‌ور شده و خواهان از میان برداشتن دستاوردهای کردهاست. هدف اولیه رژیم ترک اشغال روژاوا و قتل‌عام کردهاست. نیروهای بین‌المللی عامدانه چشم بر جنایت‌های رژیم ترکیه می‌بندندو خود را کر و لال نشان می‌دهند. اما زنان کرد با فریاد 'نه' جهان را آگاه خواهند کرد."

 

در پایان آمده است:"الزامیست زنان کرد، دوستان آنها و نیروهای دمکراتیک مبارزه خود را ارتقا دهند. وظیفه ما گسترش هر چه بیشتر این مقاومت است. ما از زنان، خلقمان و تمام نیروهای دمکراتیک و آزادیخواهان می‌خواهیم تا با الهام از روحیه کوبانی از ارزشهای حماسه مقاومت روژاوا صیانت به عمل آورند."