اعتراض‌های پراکنده در تهران و دیگر شهرها ادامه دارد

در حالی که گزارش‌ها از ادامه اعتراضات پراکنده در تهران حکایت دارند، جو کلان شهرهای دیگر نیز همچنان امنیتی بوده است.

در حالی که گزارش‌ها از ادامه اعتراضات پراکنده در تهران حکایت دارند، جو کلان شهرهای دیگر نیز همچنان امنیتی بوده است.

 

با توجه به ممنوعیت پخش خبرهای مربوط به اعتراضات مردمی در ایران، شهروند- خبرنگاران با انتشار ویدئوهای اعتراضات در فضای مجازی اطلاع رسانی کرده‌اند.

نیروهای ضد شورش و پلیس ایران با سرکوب تظاهرکنندگان و تخریب اموال بازاریان سعی کرده اند به اعتراض و اعتصاب پایان دهند.

با این وجود تصاویر دیگری منتشر شده که ادامه اعتراضات دستکم در شهر تهران را نشان می دهد. مردم علیه حکومت و ظلم شعار می‌دهند.