اعتصاب رانندگان مخابرات استان سنه

  دستمزد رانندگان طی سالهای ۹۷ و ۹٨ افزایش نداشته و از رانندگان انتظار می‌رود با همان دستمزد سال ۹۶ کار کنند که این کار برای آنها غیر ممکن است

  رانندگان شرکت مخابرات استان سنه حدود یک هفته است که در اعتراض به پایین بودن دستمزد و عدم توجه به مطالباتشان دست به اعتصاب زده‌اند.

  اتحاد آزاد کارگران روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت طی بیانیه‌ای در این زمینه نوشت، مشکل اصلی پیمانکار است. کارگران برای شرکت پیمانکاری کیاست کار می‌کنند.

  این شرکت بابت حقوق رانندگان پیمانی هزینه‌ای را از مخابرات دریافت می‌کند اما کل آنرا به رانندگان نمی‌دهد بلکه بیشتر از نیمی از آن را برداشته و مابقی را به رانندگان می‌دهد.

  این شرکت همچنین از پرداخت هزینه‌هایی بابت سوخت، روغن، لاستیک و تعمیرات خودرو خودداری کرده و این هزینه‌ها که اکنون به صورت سرسام آوری گران شده‌اند، به عهده‌ی خود رانندگان می‌باشد.

  دستمزد رانندگان طی سالهای ۹۷ و ۹٨ افزایش نداشته و از رانندگان انتظار می‌رود با همان دستمزد سال ۹۶ کار کنند که این کار برای آنها غیر ممکن است.

  همچنین رانندگان هنوز مزایای کارگری مانند حق لباس، مسکن، عیدی، پاداش، خوراک و ایاب و ذهاب را دریافت نکرده‌اند.

  تعداد رانندگان اعتصاب کرده ۵۰ تن می‌باشد که در محوطه ی اداره‌ی کل این شرکت به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.