اعتصاب غذای محمد صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل

محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ، ٢٢ روز اعتصاب غذای خود را در حالی سپری می کند که برای عدم بروز گزارش‌ها به خارج از زندان اردبیل در قرنطینه نگهداری می شود.

محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ، ٢٢ روز اعتصاب غذای خود را در حالی سپری می کند که برای عدم بروز گزارش‌ها به خارج از زندان اردبیل در قرنطینه نگهداری می شود.

 

محمد صابر ملک رئیسی که در سن کمتر از هفده سالگی بازداشت شده است در اثر بدرفتاری‌های مکرر مسئولان زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زده است.

 

طبق این گزارش، صابر ملک رئیسی، یک هفته پیش هنگامی که به بهداری منتقل می شد در حالت بیهوشی مشاهده شده است.

 

کمپین فعالین بلوچ از اوضاع وخیم جسمانی این زندانی سیاسی خبر داده و گفته است که او در قرنطینه نگهداری می‌شود.

 

نامبرده ٢٢ روز پیش پس از آن آغاز به اعتصاب غذا کرد که توسط مدیر زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا جایی که بیهوش شد.